دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۰ مهر ۱۱, یکشنبه

مهمترین دغدغه کسروی حفظ تمامیت ارضی ایران بود!/ مهدی رضائی تازیک


روشنفکر/ مطلب ارسالی/ عده‌ای زنده یاد «احمد کسروی» (1) را بیشتر به عنوان مورخ می‌شناسند؛ عده ای زبان شناسی‌ او و بخصوص تز‌ مربوط به زبان آذری اش را برجسته می‌‌کنند؛ عده‌ای دیگر توجه‌شان بیشتر به دست آورد‌های او پیرامون ادبیات بوده است؛ و اما عده‌ی معدودی تلاششان بر این بوده است که احمد کسروی را که بی‌شک یکی‌از مهمترین متفکرین وطن ما در نیمه اول قرن بیستم است در جامعیت آثار و افکارش تحلیل و تفسیر کنند. من در ادامه به تعدادی از مطالعات جدی پیرامون احمد کسروی که در آنها تلاش شده است که او را در جامعیتش مطالعه کنند می پردازم و با نیم نگاهی به این مطالعات، این تز‌را مطرح می‌‌کنم که کسروی مهمترین دغدغه اش حفظ تمامیت ارضی ایران بوده است؛ و در پایان این نوشتار کوتاه، به طرح این موضوع که «امروز برای حفظ تمامیت ارضی ایران چه باید کرد؟»، از دید و با برداشت خودم، خواهم پرداخت.

مهمترین دغدغه کسروی حفظ تمامیت ارضی ایران بود!

   

۱ نظر:

ناشناس گفت...

دشمنی پان تورکیسم با کسروی دقیقا از همین زاویه است . کسروی یک ملی گرای ضد مذهبی و خواهان ایرانی یکپارچه بود .
مجاهد سابق