مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

ه‍.ش. ۱۳۹۵ آبان ۱۵, شنبه

مدیحهِ کورش، یا لعنت‌ نامه برای نَبونَئیدوس Verse Account of King Nabonidus


از سال ۱۹۹۶ تا کنون روی استوانه کورش، منشور نَبونیدوس(نَبونَئید) و رویدادنامه نَبونَئید و...مطالعه و مکث کرده‌ و در رابطه با اینگونه «بُنچاک‌»های بجا مانده از جهان باستان، راهی دیرین‌کده‌ها شده‌ام‌. کم‌کم دریافتم شناخت تاریخ ایران باستان(ماد و هخامنشی) ضرورت دارد و کِرد و کار فرمانروایان بزرگ آن روزگار، پرده از روی چیزی برمی‌دارد که امروز آن را تاریخ می‌نامیم.
http://www.hamneshinbahar.net/article.php?text_id=435

هیچ نظری موجود نیست: