دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۵ بهمن ۵, سه‌شنبه

اَرداویراف‌نامه Ardā Wīrāz-nāmag

اَرداویراف‌نامه یکی از متون پهلوی ساسانی و سفرنامه‌ای تمثیلی درباره جهان دیگر است. شـرح به اصطلاح معـراج یک موبـد بـه نـام اَرداویراف‌ است. انسان از زمان‌های کهن می‌خواسته بداند که آیا مرگ فنا و نابودی است یا اینکه آغاز و ادامه هستی به شکلی دیگر است. اَرداویراف‌نامه هم به مسأله مرگ اشاره می‌کند. ایـن اثـر اگرچه درونمایه‌ دینی دارد، اما بسیاری از ساختارهای اقتصادی نظام ساسانی را می‌توان در آن یافت.http://www.hamneshinbahar.net/article.php?text_id=453

هیچ نظری موجود نیست: