ه‍.ش. ۱۳۹۵ بهمن ۵, سه‌شنبه

اَرداویراف‌نامه Ardā Wīrāz-nāmag

اَرداویراف‌نامه یکی از متون پهلوی ساسانی و سفرنامه‌ای تمثیلی درباره جهان دیگر است. شـرح به اصطلاح معـراج یک موبـد بـه نـام اَرداویراف‌ است. انسان از زمان‌های کهن می‌خواسته بداند که آیا مرگ فنا و نابودی است یا اینکه آغاز و ادامه هستی به شکلی دیگر است. اَرداویراف‌نامه هم به مسأله مرگ اشاره می‌کند. ایـن اثـر اگرچه درونمایه‌ دینی دارد، اما بسیاری از ساختارهای اقتصادی نظام ساسانی را می‌توان در آن یافت.http://www.hamneshinbahar.net/article.php?text_id=453

هیچ نظری موجود نیست: