ه‍.ش. ۱۳۹۵ بهمن ۶, چهارشنبه

«فردوسی خیلی غلط کرد که خواست زبان فارسی را زنده کند»، مِهدی یا مَهدی، مسئله ما این است م. کامبوزیا

همانگونه که اهل خرد می دانند، اعرابی که به نام خدا و اسلام به ایران ساسانی حمله کردند فاقد هر گونه تمدن و فرهنگ شناخته شده ای بودند. علی شریعتی در مورد سوادِ خواندن و نوشتن در میان اعراب حجاز چنین می نویسد:«... نه تنها در حجاز جز هفت یا دوازده تن کاغذ نویس پست که در جامعه در ردیف صنعتگران حقیر و بی ود«ادامه مطلب

هیچ نظری موجود نیست: