ه‍.ش. ۱۳۹۵ بهمن ۶, چهارشنبه

نتایج تحقیقات تازه در مورد نژاد ایرانیان

باور بنده این است که برخی انسان‌شناسان و زبان‌شناسان اروپایی برای فرضیه نژادپرستانه خود که قصد توضیح و توجیه ریشه‌ی مشترک و نحوه‌ی گسترش زبان‌های هندواروپایی و حتی برتری نژادی برخی اروپاییان را داشته است و برای اصالت بخشیدن به این فرضیه خود نیاز به یک نام اصیل و باستانی داشته‌اند و نام «آریایی» رال. ادامه

هیچ نظری موجود نیست: