ه‍.ش. ۱۳۹۵ بهمن ۱۵, جمعه

محاکمه رفسنجانی یک وظیفه ملی است: فرهنگ قاسمی

رفسنجانی قبل از انقلاب در گروه تروریستی فدائیان اسلام فعال بود. بعد از انقلاب ۱۳۵۷ از همان پشت بام مدرسه رفاه در کنار خمینی با به کارگیری شیوه های تروریستی و دادگاهای انقلابی و با زیر پا گذاردن حقوق بشر بذر آدمکشی را در سراسر ایران پراکنده ساخت. او در زمره کسانی قرار دارد که با هیچ انگاشتن اصول و شعارهایی که مردم برای به ثمر رسیدن آنان دست به انقلاب زدند، مراحل و رده بندى هاى قدرت را در کنار خمینی تا رسیدن به مقام ریاست مجلس اسلامی طی کرد.در اوایل انقلاب ۵۷ نقش او در سرکوب کانون نویسندگان و انجمن های مطبوعاتی فراموش شدنی نیستمحاکمه رفسنجانی یک وظیفه ملی است: فرهنگ قاسمی

هیچ نظری موجود نیست: