مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۶ فروردین ۲۳, چهارشنبه

تبریک به فامیل در پیرامون یک تسلیت. اسماعیل وفا یغمائی


با رفتنت ای «جمیله» ای روح کرم
چیزی ز جمال هستی ما شد کم
شادی همه بودی و رفتی و کنون

 گر غم غم توست شادم از این همه غم
رفیقی شفیق با میل آگهی تسلیت و ترحیم خاله سفر کرده مرا برایم فرستاد.در کنار سفر بناچار این زن بزرگوار که بخشی از مرا و دیگران را نیز با خود برد این آگهی تسلیت شادی بخش بود از این زاویه که شعورخاندان و پیرامونیان را در شناخت گوهر وجودی این زن شجاع و مردم نواز و سختکوش مینمایاند. ازترم های مذهبی و سائیده بکار رفته در این آگهی
که در سطح جامعه ایران طبیعی ست که بگذرم بکار بردن تیتر برگ خاندان یغمائی   که قبل از این  و تا ساغر یغمائی بزرگمرد نیکوکار  ، وکیل برجسته و سازنده بیمارستانی مجهز در خور،زنده بود به او اطلاق میشد برای این خاتون شریف، در خاندانی که رقمشان در ایران بنا بر اثردوجلدی تحقیقی مرتضا یغمائی. «شکیب» در کتاب شجره نامه و سرگذشت خاندان یغمائی از دوران فتحعلیشاه قاجار تا کنون «از یغما تا شکیب»، در زمان حاضر  چندین هزار نفر میشود و نیز خاندانهای در ارتباط و وجود مردان فرهیخته و سالخورده بسیاراز ادیب و پزشک گرفته تا حقوقدان وهنرمند ودر جامعه ای که برسم سنت و حکومت از پروردگارش گرفته تا رهبرانش و تا کتاب آسمانی و قوانین زمینی اش همه دو ضرب نرو نرینه ی بر آهیخته و مهاجم هستند و جائی برای جنس دیگر باقی نمیگذارند برای من بسیار شادی بخش بود. در کنار تسلیت به آنان تبریک میگویم. دست مریزاد و حق همین بود امید اینکه در فرصتی اندکی از این بانو ودل پهناورش و مهرش به همگان بنویسم..

هیچ نظری موجود نیست: