دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۶ خرداد ۱۳, شنبه

برای خواندن

سفره افطار  صدر ملای عراقی پس از سقوط دولت صدام و در یک میهمانی این ملا علم الهدی نیست وفقط شباهت شکلی و محتوائی با او دارد

۱ نظر:

همنشین بهار گفت...

مهمانی شام پُل‌ برمر Paul Bremer بعد از اشغال و تجاوز عراق
===============================================
گرچه استبدادِ زیر پرده دین، بزرگ‌ترین خطر برای ایران و ایرانی است
اما برای زیرسؤال بردنِ آن نباید به روش‌هایِ پلید متوسل شد.
شیوه‌‌هایِ مختلف جنگ روانی و تبلیغاتِ دروغ، امروز امثال رئیسی و علم الهدی را نشان می‌گیرد اما فردا و پس فردا، به تخریب دوست خواهد کشید و هر منتقدی را دشمن جلوه خواهد داد. این عکس مربوط به مهمانی شام پُل‌ برمر Paul Bremer بعد از اشغال و تجاوز عراق است. حسین صدر از روحانیون عراقی هوادار عربستان سعودی را تلویزیون پارس و این فیسبوک و آن فیسبوک، آخوند علم الهدی جا می‌زنند.
او و امثال او که «حرث و نسل» مردم را با عملکرد خویش نابود کرده‌اند، دشمن عدالت و آزادی هستند، اما برای زیر سؤال‌بردن‌شان نیازی به دروغ و فتوشاپ و...نیست.
همنشین بهار