مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۶ تیر ۲, جمعه

من باب اطلاع وکند و کاوی در احادیث و در فواید شاش شتراز امام صادق در مورد نوشیدن ادرار گاو پرسیده شد، فرمودند: اگر به عنوان دارو به آن نیاز داشته باشد پس بنوشد و همچنین ادرار شتر و گوسفند. (تهذیب الاحکام / شیخ طوسی / جلد 1 / صفحه 284 - وسائل الشیعه (آل بیت) / حر عاملی / جلد 3 / صفحه 410)(1)
امام موسی کاظم علیه السلام فرمود:
ادرار شتران از شیر آنها بهتر است با آنکه الله عزوجل درمان را در شیرشان (نیز)
قرار داده است.(الکافی / جلد 6 / صفحه 338) (2)
شیر شتر جوان برای هر دردی درمان است و درمان چاقی ادرارشان است. (الکافی / جلد 6 / صفحه 338) (3)
اینکه امامان خوردن ادرار این حیوانات را در جهت درمان جایز می‌دانند، منظور چیست؟ به این احادیث توجه فرمائید:
حر عاملی در زمنیه فواید خوردن ادرار شتر، گاو و گوسفند و خوردن آب دهن آنان برای درمان و همچنین شیر آنان بابی مفصل دارد. (وسائل الشیعه (ال بیت) / حر عاملی / جلد 25 / صفحه 113) (4):

حدیث شماره 31362:
از امام صادق (ع) در مورد خوردن ادرار گاو پرسیده شد، فرمود: اگر برای درمان به آن نیاز باشد پس آن را بنوشد و همچنین ادرار شتر و گوسفند. (وسائل الشیعه (ال بیت) / حر عاملی / جلد 25 / صفحه 114)
حدیث شماره 31364:
ادرار شتر از شیر آن مفیدتر است..(وسائل الشیعه (آل بیت) / حر عاملی / جلد 25 / صفحه114- وسائل الشیعه (الاسلامیه) / حر عاملی / جلد 17 / صفحه 87)
حدیث شماره 31367:
از امام صاددق روایت است که فرمود: خوردن ادرار گاو، گوسفند و شتر برای هر دردی درمان هستند و نگهدارنده‌ای هستند برای بدن که آن را پاک می‌کنند، کثافت‌ها را از بدن خارج و بدن را به بهترین حالت شستشو می‌دهند. (وسائل الشیعه (ال بیت) / حر عاملی / جلد 25 / صفحه 115- وسائل الشیعه (الاسلامیه) / حر عاملی / جلد 17 / صفحه 88)
در حدیث شماره 31368 هم به مجوز خوردن ادرار گاو و گوسفند و شتر اشاره کرده است. (وسائل الشیعه (ال بیت) / حر عاملی / جلد 25 / صفحه 115)
حدیث شماره 31369:
مردی به نام مفضل بن عمر به امام صادق در مورد آسم که فردی به آن مبتلا بود پرسید؛ امام فرمود: از ادرار شتر جوان بالغ به او بخورانید، او خورد و الله دردش را از بین برد. (وسائل الشیعه (ال بیت) / حر عاملی / جلد 25 / صفحه 115)
و:
شیر شتر جوان داروی هر دردی است و کسی که مبتلا به آسم باشد خوردن ادرارش مفید است. (وسائل الشیعه (الاسلامیه) / حر عاملی / جلد 17 / صفحه 88)
از دید اسلام نه تنها ادرار و مدفوع حیوانات حلال گوشت پاک هستند، بلکه مدفوع حیوانات اهلی مانند الاغ، قاطر و اسب هم پاکند:
ادرار و مدفوع حیواناتی که گوشتشان حلال است پاک می‌باشد، حتی الاغ، قاطر و اسب. (کتاب الطهاره / ایت الله العظمی خوئی / جلد 1 / صفحه 455 - تعلیق علی عروه الوثقی / ایت الله العظمی سیستانی / جلد 1 / صفحه 51) (5)
ادرار و مدفوع هر حیوانی که گوشتش خورده می‌شود پاک هستند. (منتخب الاحکام / سید علی خامنه‌ای / صفحه 16) (6)
رسول الله فرمود، خوردن ادرار چیزی که گوشتش حلال است ایرادی ندارد. (وسائل الشیعه (الاسلامیه) / حر عاملی / جلد 17 / صفحه 87 - بحار الانوار / مجلسی / جلد 77 / صفحه 107) (7)
آیت الله منتظری معتقد بود که به اجماع علما فروش ادرار شتر جایز است. (دراسات فی المکاسب المحرمه / آیت الله حسین علی منتظری / جلد 1 / صفحه 238) (8)
==========================================
 
(1) سئل عن بول البقر يشربه الرجل؟ قال ان كان محتاجا اليه يتداوى به شربه و كذلک بول الابل و الغنم. (لفظ تهذیب الاحکام)
عن ابی عبد الله (ع) قال سئل عن بول البقر يشربه الرجل؟ قال ان كان محتاجا اليه يتداوى به (فيشربه) و كذلک بول الابل و الغنم.(لفظ وسائل الشیعه)
(2) محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن بكر بن صالح عن الجعفری قال سمعت ابا الحسن موسى عليه السلام يقول ابوال الابل خير من البانها و يجعل الله عزوجل الشفاء فی البانها.
(3) البان اللقاح شفاء من كل داء و عاهه و لصاحب البطن ابوالها.
(4) باب جواز شرب ابوال الابل و البقر و الغنم و لعابها و الاستشفاء بابوالها و بالبانها.
ابی عبد الله عليه السلام قال سئل عن بول البقر يشربه الرجل قال ان كان محتاجا اليه يتداوى به يشربه و كذلک ابوال الابل و الغنم.
سمعت ابا الحسن موسى عليه السلام يقول ابوال الابل خير من البانها ويجعل الله الشفاء فی البانها.
و عن ابی عبد الله عليه السلام انه قال مثل ذک و زاد: فيه شفاء من كل داء وعاهه فی الجسد و هو ينقى البدن و يخرج درنه و يغسله غسلا.
وعن احمد بن الفضل عن محمد عن اسماعيل بن عبد الله، عن زرعه عن سماعه قال: سالت ابا عبد الله عليه السلام عن شرب الرجل ابوال الابل و البقر و الغنم تنعت له من الوجع هل يجوز له ان يشرب؟ قال نعم لا باس به.
و عن احمد بن محمد عن محمد بن خالد عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر عن ابی عبد الله عليه السلام انه شكا اليه الربو الشديد فقال "اشرب له ابوال اللقاح، فشربت ذلک فمسح الله دائي.(وسائل الشیعه (ال بیت) / حر عاملی / جلد 25 / صفحه 115)
(5) البول و الغائط من حلال اللحم فطاهر، حتى الحمار و البغل والخيل.
(6) البول و الغائط من الحيوانات التی يحل اكل لحمها كالبقر و الغنم طاهران.
(7) ا
ن النبی صلى الله عليه و آله قال لا باس ببول ما اكل لحمه.

(8) بول الابل يجوز بيعه اجماعا على ما في جامع المقاصد وعن ايضاح النافع.

  اماخذ
http://forum.t-pasokhgoo.ir/index.php?/topic/86-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%9F/

۲ نظر:

ناشناس گفت...

جناب مدير اين سايت
با درج اين گونه مطالب، شما صرفا بيسوادي، خودتان را عيان ميكنيد، اگرچه كه سعي كنيد تا با اين مزخرفات اداي سكولار بودن و باسواد بودن در بياوريد. براي انكس كه حتي اطلاعات جزئي از تاريخ داشته باشد مي داند كه در همين اروپا هم تا قرن هفده ميلادي از ادرار انسان و حيوانات به عنوان دارو استفاده ميكردند و مي پنداشتند كه شفا ميدهد. در بعضي نقاط هندوستان هنوز هم هستند مردمي كه هرروز ادرار خودشان را مي آشامند بدون اينكه مسلمان باشند. شما حالا كه از فعاليت هاي سياسي فاصله. گرفته ايد بهتر است كه به تحصيل علم بپردازيد و از درج مزخرفات بپرهيزيد. اين مدل نوشته هاي بيمقدار كه شما در طي چهل سال گذشته نوشته ايد، انقدر بي ارزش و بي مقدار هست كه حال انسان را بهم ميزند

ناشناس گفت...

جناب ناشناس
چطور است که در تهذیب الاحکام شیخ طوسی و وسائل الشیعه حر عاملی و در گفته های موسی کاظم این مزخرفات خوب است و جنابعلی و امثالهم از آن فیض میبرید ولی اگر در این سایت به آن اشاره شد نشان از بیسوادی است؟!