مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۶ تیر ۱۱, یکشنبه

در باره جواز ازدواج با کودکان اسلام. قران و سنت چه میگویند. وقتی پراتیک چهارده قبل قبل تبدیل به تئوری میشود و دوباره پراتیک از ان زاده میشود بیندیشیم

 این نوشته را در رابطه با بخش هفتم گفتگوی من با میهن تی وی بخوانید. وقتی که پراتیک چهارده قرن قبل تبدیل به تئوری میشود و این تئوری در قرن بیست و یکم تبدیل به پراتیکی هولناک. از مدار جاذبه خارج شویم. به وجدان انسانی احترام بگذاریم  و جرئت دانستن داشته باشیم و توجیه نکنیم
 در کتاب تحریرالوسیلۀ رهبر انقلاب اسلامی ایران آیت الله خمینی، ترجمۀ فارسی صفحۀ ۵۶۳ مساءله ۱۲ مندرج است که “کسیکه زوجه اي کمتر از نه سال دارد وطی او براي وي جایز نیست چه اینکه زوجه دائمی باشد ، و چه منقطع ، و اما سایر کام گیریها از قبیل لمس بشهوت و آغوش گرفتن و تفخیذ اشکال ندارد هر چند شیرخواره باشد…”در فقه اهل تسنن ازدواج بادختری که به سن بلوغ نرسیده جایز است اما در مورد سپردن زوجه ای که به سن بلوغ نرسیده باشد، به شوهر شرعی اش اختلاف نظر دارند طوری که مالکیه و شافعیه تا رسیدن به سن بلوغ سپردن
زوجه را به شوهر شرعی اش جواز نداده اند اما در فقه حنبلی زوجه حتی اگر بنیۀ ضعیف داشته باشد در سن نه سالگی به شوهر سپرده میشود. در مورد استمتاع از زوجۀ نابالغ گفته شده که استمتاع به طریقی که برای زوجه زیان آور باشد جایز نیست و هرکه چنین کار کند گنهکار است زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند “لا ضرر و لا ضرار” یعنی نه به خود ضرر برسانید و نه به دیگران.


جواز ازدواج با کودکان در قرآن، حدیث، وفقه؛ تفخیذ وافضاء و احکام آن 
ماخذ
d8https://dbislam.wordpress.com/category/%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%ac-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86/


افضاء چیست؟

افضاء به یکی کردن مجرای بول و حیض، یا به یکی کردن مجرای حیض و غائط گفته میشود و در اسلام از آن در بابهای نکاح، حدود، و دیه سخن گفته اند.  در منابع فقهی تجاوز جنسی خشونت بار، فشار وارده توسط انگشت، مقاربت عادی جنسی، وغیره به حیث دلایل افضاء شناسایی شده اند. در فقه افضاء به دو دستۀ کبیره و ضغیره تقسیمبندی شده است.
افضای کبیره که در اسلام به افضای دختران نه ساله و مسن تر از نه ساله گفته میشود، یک مسالۀ عادی تلقی شده و احکامی در مورد آن وجود ندارد اما در مورد افضای صغیره، یعنی یکجا ساختن مجرای بول و غایط دختران یک روزه تا نه ساله (صغیر) احکامی وجود دارد که قبلا این احکام از کتاب تحریرالوسیله نقل شدند و در این قسمت همان احکام به زبان سادۀ عام فهم بیان میشوند.
اگر زوجه یکروزه تا نه ساله باشد، شوهر اجازه ندارد در وی دخول کند چی نکاح دایمی باشد یا در صورت شیعه بودن نکاح مؤقتی یا صیغه (متعه) باشد. اما کامگیری های دیگر از قبیل لمس نمودن به شهوت، آغوش گرفتن، و مالیدن آلۀ تناسلی شوهر به بدن زوجۀ زیر سن (از شیرخواره تا نه ساله) اشکال ندارد. اگر قبل از نه سال شوهر آلۀ تناسلی خود را در زوجه داخل کند در اینصورت اگر جراحت شدید در وجود زوجه وارد نشود، یعنی کودک افضاء نشود، یعنی مجرا هایش یکی نشوند، بر شوهرش چیزی جز گناه نیست.  اما اگر کودک افضاء شود یا به اصطلاح ساده و غیر مبهم جراحت به حدی باشد که معقد کودک با آلۀ تناسلی او یکی شود، در این صورت اسلام برای شوهر سزایی را که در نظر گرفته این است که، دخول در آن کودک برای شوهرش تا ابد حرام میشود اما کودک از همسری او بیرون نمیشود، شوهر از زن و زن از شوهر ارث میبرند و سزای شوهر این است که زن پنجم دایمی گرفته نمیتواند و خواهر آن کودک را به زنی گرفته نمیتواند! و نفقۀ وی بر شوهر واجب میشود!
یک تامل مختصر در مسایل بالا این حقیقت را واضح میسازد که برای شوهر اصلا مجازاتی وجود ندارد! چیزی که بر وی حرام بود و او آن را نادیده گرفت دوباره حرام میشود؛ کودک که زنش بود بازهم زن اش باقی میماند؛ و نفقه که بروی واجب بود باز واجب میشود!؟
دلیل انتخاب سن نه سالگی به حیث معیار نباید سوال بر انگیز باشد.  یقیناً واقعات تاریخی ای که قبلاً به آنها اشاره شد در تعین این سن به حیث سن معیاری نقش کلیدی بازی نموده اند. محمد در سن پنجاه و چهار سالگی با عایشۀ نه ساله زفاف کرد از اینرو سن نه سالگی دختر به حیث معیار تعیین شده است.
با تعیین کمترین سن ازدواج برای دختران و پسران میتوان جلو این جنایات ننگین و ظالمانه را گرفت.  اما حکومات جوامع اسلامی بیچاره اند و در صورتی که دست به چنین عملی بزنند متهم به کفر شده، ملا ها و اشخاص دینی  احساسات مردم ساده و بیسواد را برضد حکومت برانگیخته و مردم را به مظاهرات خیابانی یا حتی جهاد مسلحانه بر علیه دولت تشویق مینمایند.  سوالی که بعد از مطالعۀ مطالب فوق ایجاد میشود اینست که چگونه یک دین آسمانی میتواند ازدواج با اطفال صغیر و استفادۀ جنسی از آن ها را جواز بدهد؟  و چگونه اشخاصی که ادعای روحانیت و داشتن ریشه در علوم دینی مینمایند، به چنین اعمال ننگین دست زده و باعث ایجاد جراحات سنگین در اعضای تناسلی و حتی باعث مرگ کودکان معصوم میشوند؟

تفخیذ چیست؟

تفخیذ کلمۀ عربی است که از فخذ به معنی ران گرفته شده است.  فخذ همان قسمت وجود است که میان زانو و سرین قرار دارد.  در زبان عامیانه به عوض تفخید از اصطلاح لاپایی استفاده میشود و آن نوعی رابطۀ جنسی است که در آن دخول در آلۀ تناسلی زن صورت نگرفته در عوض مرد آلۀ تناسلی خود را میان ران های زن قرار داده و با مالیدن بین ران های زن رفع شهوت میکند.  تفخیذ یکی از اعمالی است که انجام آن با همسر بالغ یک امر عادی است اما بدیهی است که تفخیذ با کودکان یک عمل غیر انسانی است.
ذکر این نکته تکاندهنده است، اما تفخیذ در ممالک اسلامی با کودکان شیرخوار جواز دارد بخاطری که درین ممالک و در فقه اسلامی برای نکاح، کمترین سن تعیین نشده است.  طوری که تذکر داده شد در کتاب تحریرالوسیلۀ رهبر انقلاب اسلامی ایران آیت الله خمینی، ترجمۀ فارسی صفحۀ ۵۶۳ مساءله ۱۲ مندرج است که “کسیکه زوجه اي کمتر از نه سال دارد وطی او براي وي جایز نیست چه اینکه زوجه دائمی باشد ، و چه منقطع ، و اما سایر کام گیریها از قبیل لمس بشهوت و آغوش گرفتن و تفخیذ اشکال ندارد هر چند شیرخواره باشد…”
در فقه اهل تسنن ازدواج بادختری که به سن بلوغ نرسیده جایز است اما در مورد سپردن زوجه ای که به سن بلوغ نرسیده باشد، به شوهر شرعی اش اختلاف نظر دارند طوری که مالکیه و شافعیه تا رسیدن به سن بلوغ سپردن زوجه را به شوهر شرعی اش جواز نداده اند اما در فقه حنبلی زوجه حتی اگر بنیۀ ضعیف داشته باشد در سن نه سالگی به شوهر سپرده میشود. در مورد استمتاع از زوجۀ نابالغ گفته شده که استمتاع به طریقی که برای زوجه زیان آور باشد جایز نیست و هرکه چنین کار کند گنهکار است زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند “لا ضرر و لا ضرار” یعنی نه به خود ضرر برسانید و نه به دیگران.
این طرز بیان راه را برای تعبیر اینکه کدام عمل باعث ضرر میشود و کدام عمل باعث ضرر نمیشود باز میگذارد.  در همین نزدیکی ها خبری در شبکه های خبری نشر شد که در یکی از قصبات دور دست افغانستان یک دخترک هشت ساله که با یک ملای محلی کهنسال نکاح شده بود، در اثر فشار زیادی که بر وی حین انجام عمل جنسی وارد آمده بود، جان سپرد.  تفصیل چگونگی این واقعه به حدی دلخراش است که به هیچ وجه نتوانستم آنرا شامل این کتاب نمایم.  اگر علاقمند دریافت جزئیات این واقعۀ دلخراش یا وقایع دیگر شبیه به این واقعه هستید، میتوانید تفصیلات بیشتر را از شبکه های خبری و انترنت بدست آورید.
منطق وارونۀ ملا حلال حرامفشار وارده بر اعضای تناسلی اطفال همیشه باعث مرگ شان نمیشود.  بدن اشخاص بالغ هنگام تماس جنسی یک سلسله تعاملات طبیعی را انجام داده، و آمادۀ عمل جنسی میشود.  مایعاتی که در بدن اشخاص بالغ در اثر تماس جنسی ترشح میشود، دخول و تماس جنسی را برای جانبین لذتبخش میسازد.  اما وجود یک کودک به علت کمی سن این تعاملات را انجام داده نمیتواند و بدن آمادۀ عمل جنسی نمیشود.  در این حالت انجام عمل جنسی و دخول با فشار باعث مجروحیت شدید کودکان در ناحیۀ اعضای تناسلی شان میشود.  یکی ازین جراحات یکجا شدن دو مخرج است.  این حالت را در فقه اسلامی بنام افضاء یاد مینمایند که در مبحث بعدی بررسی شده است.

جواز همبستری با کودکان

در ممالک اسلامی اقدامات برای تعین نمودن کمترین سن قانونی برای ازدواج دختران و پسران اکثراً با مخالفت آنهایی که به اصطلاح ریشه در دانش دینی دارند بر می خورد.  ایشان به هر وسیله ای توصل میجویند تا به هر شکلی که شده مانع ایجاد چنین قوانینی شوند.  به عقیدۀ این گروه این گونه قوانین در مغایرت با احکام قرآنی و دساتیر دینی قرار داشته و به هر قیمتی که میشود باید از روی کار آمدن چنین قوانینی جلوگیری شود.  برای بر انگیختن احساسات مردم بر ضد چنین قوانین، این عده بر آیات قرآن و احادیث استناد مینمایند.
ترجمۀ آیت ۴ سورۀ طلاق، و آن زنانی كه از حیض نا امید  شده باشند اگر شك داشتید [كه خون مى‏بينند يا نه] عده آنان سه ماه است و [دخترانى] كه [هنوز] حیض نديده‏اند [نيز عده‏شان سه ماه است] و زنان حامله مدت شان اين است كه وضع حمل كنند و هر كس از خدا پروا دارد [خدا] براى او در كارش تسهيلى فراهم سازد
وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ –  و آنانی که حیض ندیده اند؛  این در مورد عدۀ طلاق دختران صغیری است که هنوز عادت ماهوار ندیده اند.  درین معنی جمله مفسران اتفاق رأی دارند.
آیت بالایی حکم عدۀ طلاق را در مورد زنانی که از حیض نامید شده اند و کسانی که هنوز حیض ندیده اند، بیان نموده است.  قبل از بررسی بیشتر جواز کامگیری از کودکان و برای درک بهتر آیت بالایی باید دانست که عده در اسلام چی معنا دارد و چرا وجود دارد.
عده چیست؟  عِدِّه به معنای مدت زمانی است که در طول آن زن منکوحه پس از جدایی از شوهرش یا مرگ شوهرش باید از ازدواج خودداری کند. عمده ترین دلیل موجودیت عده جلوگیری از اختلاط نسل است به این معنا که قبل از ازدواج دوباره این باید معلوم شود که آیا زن طلاق شده از شوهر قبلی خود حامله است یا خیر.  مدت عده با توجه به نوع پایان ازدواج، نوع ازدواج، و شرایط باروری زن یا بارداری او متغیر است.  از پیچیدن در مورد مدت عده خودداری مینماییم و بیان همین نکته را کافی میشماریم که با صحبت در مورد عده، این ثابت میشود که نکاح و ازدواج قبلا صورت گرفته است در غیر آن مسالۀ طلاق و عده پیش نمی آمد.  در آیتی که در بالا تذکر داده شد در مورد عدۀ کسانی صحبت شده که هنوز حیض ندیده اند “ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ“.  در جملۀ کسانی که هنوز حیض ندیده انداز کودک یکروزه گرفته تا دختران جوانی که به علت بیماری حیض نمیبینند همه شامل میشوند. مذاهب مختلف اسلام در مورد این که هدف این آیت دختران نابالغ و کودکان اند توافق رای دارند.
در تفسیر طبری، یکی از قدیمی ترین و برجسته ترین تفاسیر اهل تسنن، در صفحۀ ۱۸۹۰ در تفسیر سورۀ طلاق در مورد این دختران از عبارت “دختران خُرد نارسیده” استفاده شده؛ در تابشی از قرآن در تفسیر این آیت از عبارت “صغیرۀ مدخوله” یعنی دختر صغیری که در وی دخول صورت گرفته، استفاده شده؛ در تفسیر انوارالقرآن از عبارت “دخترانی که به حیض نرسیده اند به سبب خردسالی و عدم رسیدن شان به حد بلوغ” استفاده شده؛ در تفسیر معارف القرآن از عبارت “زنانی که (به علت کمی سن) حائض نمیشوند” استفاده شده؛ در تفسیر جلالین از عبارت “دخترانی که به سن حیض نرسیده اند به علت صغر سن” استفاده شده؛ در تفسیر فی ظلال القرآن سید قطب از عبارت “زنی … که کوچک است و هنوز به حیض نیفتاده” استفاده شده است.  دیده میشود که در همه موارد ازدواج دختران صغیر یک امر عادی تلقی شده و صرف برای تعیین مدت انتظار بعد از طلاق (عده) شان توضیحات داده شده است.  در هیچ یکی از این تفاسیر کمترین سن برای ازدواج تعیین نشده است به عبارۀ دیگر این آیت و تفاسیر مربوطه ایرادی در مورد ازدواج یک مرد بالغ با یک کودک نوزاد ندارند. تصویر زیر تفسیر جلالین را از این آیت نشان میدهد.
تفسیر جلالین ازدواج صغیر
هنگام ماستمالی و توجیه این قوانین مدافعان اسلام طوری پیشامد مینمایند که گویا منع قرار دادن ازدواج با کودکان امری ناممکن بود.  ایشان با نهایت پررویی دلیل می آورند که مردم از روی فقر و ناداری مجبور میشوند دختران خود را در بدل پول به نکاح افراد غنی در آورند پس در همچو حالت اسلام برای برقراری نظم در جامعه، فقط در صورت طلاق مدت انتظار را تعیین نموده است.  سوال ایجاد میشود، اسلامی که برای جلوگیری از دزدی، بخاطر دزدیدن یک تخم مرغ یا یک ریسمان دست شخص را قطع مینماید، چرا برای حفاظت از کودکان بیدفاع در مقابل مرد های شهوتران قوانین مشابهی ایجاد نکرد؟  جوامع متمدن با وضع و اجرای قوانین واضح توانسته اند به صورت کامل این عمل غیر انسانی را از بین ببرند.  آیا الله ناتوان تر از قانونگذاران جوامع متمدن بود؟
قانونگذاران دولت های اسلامی درین زمینه دچار مخمصۀ عجیبی میشوند.  عدم تعین کمترین سن قانونی برای ازدواج دختران وپسران باعث انجام جنایات ننگ آور میشود.  مثلاً به مراتب دیده شده که ازدواج اشخاص بالغ با اطفال صغیر و تماس جنسی با این اطفال باعث مجروحیت جدی در ناحیۀ آلت تناسلی کودکان شده که در اسلام این جراحات بنام افضاء شناسایی میشود. در برخی موارد تماس جنسی مردان بالغ با کودکان حتی باعث مرگ این کودکان شده است. از جانبی ایجاد قوانین و تعیین کمترین سن ازدواج، با فقه، احادیث، و حتی آیات صریح قرآنی در تضاد قرار میگیرد.  در مخالفت با چنین قوانینی حتی اشخاص سرشناس و تحصیلکردۀ جوامع اسلامی با تمام قدرت سعی و تلاش به خرچ میدهند تا نشود قانونی برخلاف قانون وضع شدۀ الله که به ازدواج مردان بالغ با کودکان جواز داده، طرح و تصویب شود و غیرفعال بودن ایشان در برابر تصویب همچو قانون، باعث افتادن شان به آتش دوزخ شود.
آیات قرآنی و اعمال پیامبر اسلام مخالفت ازدواج مردان بالغ با دختران صغیر را ناممکن ساخته است.  بر جبین آنهایی که با ازدواج و حتی برقراری تماس جنسی با اطفال صغیر  اظهار مخالفت کنند بدون درنگ برچسب کفر زده میشود.  برای اثبات کفر چنین اشخاص برعلاوۀ  آیاتی مانند آیت بالایی از اعمال پیامبر اسلام به حیث مثال استفاده مینمایند.  محمد در سن پنجاه و یک سالگی با عایشه دختر ابوبکر که در آن وقت شش سال و به روایتی هفت سال داشت ازدواج کرد و در سن نه سالگی با وی زفاف کرد.  این مسأله در بیان واقعات سال اول هجری در صفحۀ ۹۳۰ جلد سوم ترجمۀ فارسی تاریخ طبری چنین بیان شده است.
و نیز در همین سال پیمبر با عایشه زفاف کرد و این در ماه ذی قعده هشت ماه پس از آمدن مدینه بود.  و به قولی در ماه شوال هفت ماه پس از آمدن وی بود، ازدواج با عایشه سه سال پیش از هجرت و پس از وفات خدیجه در مکه انجا شده بود و عایشه در آنوقت شش ساله و به قولی هفت ساله بود.
ازدواج محمد پنجاه و یک ساله با عایشۀ شش ساله در تمام کتب معتبر حدیث، سیرۀ نبی، و تاریخ اسلام تائید شده است.  با استناد بر این واقعه امروز در بیشتر ممالک اسلامی رسم ازدواج با اطفال صغیر مروج است.
سنن نسائی
کتاب نکاح بخش زفاف با دختر نه ساله
حدیث صحیح ۳۳۷۸
از عایشه روایت است: رسول الله (ص) با من زمانی که شش ساله بودم ازدواج کرد و زفاف کرد زمانی که نه ساله بودم، و من با گدی ها بازی میکردم.
این واقعه به مراتب در معتبر ترین کتب سیرۀ نبی، تاریخ اسلام، و کتب حدیث به شمول صحیح بخاری احادیث شماره ۳۸۹۶، ۵۱۳۳، ۵۱۳۴، ۵۱۵۸، صحیح مسلم حدیث صحیح ۱۴۲۲ (چهار حدیث پی در پی)، سنن ابی داوود حدیث ۲۱۲۱، سنن نسائی حدیث۳۲۵۵، ۳۲۵۶، ۳۲۵۷، و سنن ابن ماجه کتاب ۹ حدیث ۱۹۱۸ روایت شده است.
محمد و عایشه 9 سالهدولت های اسلامی که نمیتوانند در مخالفت با قرآن، حدیث، و تاریخ اسلامی از ازدواج افراد بالغ با کودکان جلوگیری کنند، برای معامله با عواقب وخیم چنین ازدواج ها قوانین خاص وضع کرده اند.  یکی از این قوانین در رابطه با جراحات شدیدی است که این اطفال معصوم هنگام همخوابگی با اشخاص مسن در اثرفشار زیاد در ناحیۀ  اعضای تناسلی خود برمیدارند.  در این رابطه در ترجمۀ فارسی تحریرالوسیله صفحات ۵۶۳ و ۵۶۴ چنین آمده است:
مساءله ۱۲ – کسیکه زوجه اي کمتر از نه سال دارد وطی او براي وي جایز نیست چه اینکه زوجه دائمی باشد ، و چه منقطع ، و اما سایر کام گیریها از قبیل لمس بشهوت و آغوش گرفتن و تفخیذ اشکال ندارد هر چند شیرخواره باشد، و اگر قبل از نه سال او را وطی کند اگر افضاء نکرده باشد بغیر از گناه چیزي بر او نیست ، و اگر کرده باشد یعنی مجراي بول و مجراي حیض او را یکی کرده باشد و یا مجراي حیض و غائط او را یکی کرده باشد تا ابد وطی او بر وي حرام می شود ، لکن در صورت دوم حکم بنابر احتیاط است و در هر حال بنا بر اقوي بخاطر افضاء از همسري اوبیرون نمی شود در نتیجه همه احکام زوجیت بر او مترتب می شود یعنی او از شوهرش و شوهرش از او ارث می برد ، و نمی تواند پنجمین زن دائم بگیرد و ازدواجش با خواهر آن زن بر او حرام است و همچنین سایر احکام ، و بر او واجب است مادامی که آن زنده است مخارجش را بپردازد . هر چند طلاقش داده باشد ، بلکه هر چند که آن زن بعد از طلاق شوهري دیگري انتخاب کرده باشد که بنابر احتیاط باید افضا کننده نفقه او را بدهد ، بلکه این حکم خالی از قوت نیست ، و نیز بر او واجب است دیه افضا را که دیه قتل است بآن زن بپردازد اگر آن زن آزاد است نصف دیه مرد را با مهریه ایکه معین شده و بخاطر عقد دخول بگردنش آمده به او بدهد ، و اگر بعد از تمام شدن نه سال با او جماع کند و او را افضاء نماید حرام ابدي نمی شود و دیه بگردنش نمی آید ، لکن- نزدیکتر به احتیاط آن است که مادامی که آن زن زنده است نفقه اش را بدهد هر چند که بنا بر اقوي واجب نیست.
10iid5z
اکثر دست اندکاران دین کتب خود را به زبان عربی مینویسند و مترجمان هم هنگام ترجمه اساسی ترین واژه ها را به زبانی مینویسند که عام فهم نباشد.  وطی به معنای دخول آمده، اما تفخیذ و افضاء به شرح بیشتری ضرورت دارند که در دو مبحث بعدی هر یک بصورت مختصر، و در اخیر مبحث افضاء مفهوم مسالۀ بالایی به زبان ساده و عام فهم بیان شده است.
بیدل از فخری که ما داریم باید عار داشت
 

ازدواج و کامگیری از کودکان

لمس بشهوت و آغوش گرفتن و تفخیذ اشکال ندارد هر چند شیرخواره باشد… آیت الله خمینی
درصدی انگشت شمار مسلمانان از موجودیت جواز ازدواج مرد بالغ با دختران شیرخوار و جواز رفع شهوت با کودکان شیرخوار در اسلام، خبر دارند.  تعداد بیشتر مسلمانان بدون درک واقعیت ها، از جواز ازدواج افراد بالغ با کودکان در اسلام انکار مینمایند و هنگامی که در مقابل شواهد و مدارک قرار میگیرند شوکه میشوند.  ازدواج مرد بالغ با کودکان نوزاد و حتی جواز کامگیری ها از قبیل لمس نمودن به شهوت، آغوش گرفتن، و مالیدن آلۀ تناسلی به بدن کودک شیرخوار به منظور رفع شهوت ننگین ترین لکه برپیشانی مسلمانان و اسلام است.
قرآن برای امت مسلمان حکم مینماید که اگر چیزی را نمفهمید از اهل ذکر یعنی از همان چیز فهم های مسلمانان سوال کنید.  در این بخش با تکیه به قرآن، احادیث، تاریخ، و رای اهل ذکر، جواز ازدواج و کامگیری از کودکان شیرخوار و اطفال نابالغ را در اسلام مورد بررسی قرار میدهیم.
-------------------------------------------------
لینک هفتمین بخش صحبت با میهن تی وی

هیچ نظری موجود نیست: