مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۶ مرداد ۱۲, پنجشنبه

مگر خداوند انسان است؟ مژگان پورمحسن

 یکی از تضادهای غیر قابل توضیح ادیان باصطلاح توحیدی، شباهت غیرقابل انکار کاراکترهای « خالق هستی» با یکی ازضعیف ترین و شکننده ترین مخلوقاتش یعنی انسان است! خداوند این ادیان زمانی خوشحال میشود که بنده اش به دستوراتش گوش دهد و بدون هیچ تردیدی و سؤالی فرمانبر باشد و مطیع. در انجام اوامرالهی تعلل نکند و با پیامبرخدا (هر کدامشان که باشد) بحث و جدل و اصطلاحأ یکه بدو ننماید. در ه......ادامه 

هیچ نظری موجود نیست: