مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۶ مرداد ۱۶, دوشنبه

ادموند بورک: شکیبایی دینی و جامعه مدنی

    ادموند بورک
  • با وجودی که بورک یکی از روشنگران عصر خود بود او موافق انتقادهای فیلسوف روشنگر دیگری به نام ولتر نبود و انتقادهای این فیلسوف فرانسوی به مذهب کاتولیک را کاملا رد می‌کرد و کوشش می‌نمود که بر مرزهای فلسفه تام عقلانیت پافشاری کند. یعنی او به ویژه مخالف فلسفه الحاد و خداناباوری بود. او کاملا با این درک از علم که انسان فقط توسط علوم می‌تواند قوانین طبیعت را بفهمد، مخالفت می‌کرد و می‌گفت که  ادموند بورک: شکیبایی دینی و جامعه مدنی

هیچ نظری موجود نیست: