مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۶ مرداد ۱۲, پنجشنبه

نشست توجیهی عملیات فروغ جاویدان - ثبت امر واقع برای مبارزه با فراموشی

نشست توجیهی عملیات فروغ جاویدان - ثبت امر واقع برای مبارزه با فراموشی درافتادن با گذشته، برای زنده کردن رنج‌های گذشته نیست. رویاروئی با انکار تاریخ و مبارزه با فراموشی است. حدود ۳۰ سال از آن ایام می‌گذرد، و هنوز سازمان مربوطه، متن کامل نشست توجیهی عملیات فروغ را منتشرنکرده‌است. آیا مردم رنجدیده ایران که بیش از ۱۳۰۰ نفر از فرزندان‌شان در آن عملیات جان باختند، نامحرم و غریبه‌اند؟
http://www.hamneshinbahar.net/article.php?text_id=484

هیچ نظری موجود نیست: