مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۶ شهریور ۱۱, شنبه

عید قربان سمبل خونریزی بی رویه گوسفندان مظلوم را به تمام گوسفندان و حامیان حیوانان زحمتکش تسلیت میگوئیم

 نابود باد سنت خونین و بیرحمانه کشتار جمعی گوسفندان مظلوم و ستمدیده

۲ نظر:

ناشناس گفت...


خطر ايمان دينی اين است که آدميان عادی را وا می دارد تا ميوه های جنون را بچينند و آنها را مقدس تلقی کنند. تمدن هنوز در محاصره ی لشکريان حمق است زيرا هنوز به کودکان تعليم می دهند که گزاره های دينی، برخلاف گزاره های ديگر، محتاج توجيه نيستند. حتی امروزه مردم همديگر را به
خاطر ادبيات باستانی می کشند. در تصور چه کسی می گنجند که اين تراژدی پوچی رخ دهد؟
برعکس، چرا کسی به خاطر غياب يک باور بجنگد؟
ریچارد داوکینز

دوست گوسفندها گفت...

شاخ هر چی قوچه به اول و آخر دین و مذهبی که با خونریزی میخاد به خدا نزدیک بشه بیشرفای قاتل پست فطرت