دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۶ مهر ۱, شنبه

گزارش بخش دوم نامه‌ کارگران جنسی در دبی

۱ نظر:

ناشناس گفت...

سلام
مستان
وقتی خواندم هیچ نظری نیست خیلی ناراحت شدم. اولین نظرم این است که درود براسماعیل وفا یغمایی. درود برهرکسی که چنین موضوع ونامه ای را درصدرنوشته ها ی سایت یا ... می گذارد. همین برایم ارزش دارد. شاعر پیش ازشعرش باید با روح وروانش با مردم وبویژه با تمام اقشارمردم ومظلوم ترین وپنهان ترین و بی پناه ترین آنها آمیخته باشد والا چه شعری چه شاعری.آیا بافتن وزنجیرکردن کلمات شعر وشاعری است؟. شاعر باید پیشگام رویاهای وآرزوها بوده ودرمتن زندگی سرسخت آنها حضور داشته باشد. کاش کمپینی ایجاد می شد برای حمایت ازآنها. یادتان ویادمان باشد که اسماعیل وفا درسازمانی بود که اساسا نمی توانست وارد این مقولات شود. واینک می تواند درونش را پاک وپاکیزه سازد با همین کارها. والا همین اسماعیل وفا یغمایی درتشکیلات مجاهدین هزاران آلودگی ذهنی درتشکیلات اورا آزرده خاطر می ساخت. ما هم اسماعیل درزنجیر را دیده بودیم هم اسماعیل بدون بند وزنجیر. بنظرمن اسماعیل واقعی خودش را یافت وبروز داد. چه اسماعیل ها که به زنجیر کشیده شدند...، ازدوستانی که امکان وتوانایی دارند خواهشمندم اگرمی توانند برای این زنان دردمند که به بردگی کشانده شده اند کاری کنند. یا نامه ایی بنویسند به نهادهای بین المللی وحقوق بشری وخواستارامضا وحمایت ازاین زنان شوند. بگذارید آنها نیز حس کنند که صدایشان شنیده شد. همین که می توانند چنین نامه ایی بنویسند سلامت نفس ودرمندی آنها را ازاین جهان نابرابررامی رساند.
اسماعیل دوست عزیز
ممنون ازاینکه امشب این نوشته وناممه اول ودوم را به صدرمطالب سایت دریچه زرد آوردی. نوشته من با سپاس تحسین همین امر انگیزه گرفت. روزی که ما به سازمان آمدیم چنین انگیزه هایی داشتیم اما دراشرف ما تبدیل شدیم به برده های رهبری عقیدتی!. من هم یک برده بودم. همه برده بودیم حتی همانهای که الان آنجا هستند بخش بسیاراعظم آنها واقف اند که برده اند!. این هنرکلاشی و شارلاتانیسم رهبری عقیدتی است که آنچنان فضای تشکیلاتی وسیاس وایدئولوژیک درآنجا ترسیم کرده که سحر پرنده دربرابرمار را مانند است. سایت مجاهد هرگز توان وظرفیت چاپ چنین مسائلی راندارد. جدای ازاین ظرفیت سایت مجاهدین با مریم رجوی پر می شود. بانو رابه فاحشگان چکار؟!. بانو سرگرم کار واختلاط با فاحشه سازان است. روزگار! ببین ازکجا به کجا رسیده ایم. من دیگر ادامه نمی دهم. می ترسم اسماعیل یادداشت بگذارد که طولانی است! بله اسماعیل طولانی است اما ماهم مسیرطولانی آمده ایم این صدای سرکوب شدگان است آن فاحشه ها ومن که درمجاهدین بودیم یک سرنوشت داشتیم. «همه چیز» ما را به غارت بردند. معنی «همه چیز» دردستگاه رهبری عقیدتی مصادره شده برای خودش ومنافع اش. چه ستمی بر واژه ها رفت وچه روزهایی برما. می بخشید فوری وتند نوشتم دنبال جمله بندی نمی روم باید حرف رازد مهم نیست آرایش کرده بنویسیم مهم نوشتن دلی است که فرمان می راند.

ممنون وسپاسگذارم