دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۶ مهر ۱۴, جمعه

سيماى بهشت و كمبودهاى آن‎! ع- سلیمان‌زاده

سيماى بهشت و كمبودهاى آن‎!  ع- سلیمان‌زاده اما آنچه كه در اين ميانه لايتغير مانده است و همانگونه كه از ابتدا، با نخ و ريسمانهاى روان پريشى و توهم بافته و پرداخته شده و توسط به اصطلاح انديشمندان دينى ساليانِ سال صيقل خورده و دست نخورده و بكر، پابرجا مانده است، همانا بهشت مسلمانان است ! هيچ چيز در ماهیت بهشتی که وعده آن داده شده در اين هزار و چهار صد سال، كه تا چندى ديگر، هزار و پانصد ساله خواهد شد تغيير نكرده است !  ادامه‌ی مطلب...

۲ نظر:

م-ت اخلاقی گفت...

با درود،
آقای سلیمان زاده نگارنده مطلب" سیمای بهشت ....،شما در متنتان از چند اسم به شکل زیر نام برده اید :
مسئله اين است كه، در پى به مسلخ بردن خردمندان وبه زنجير كشيدن نخبگان و قلع و قمع آگاهان ! و در نتيجه با ایجاد وضعيت ناهنجار دیروز و امروز ، در اين برهوت نا آگاهى و بى فضيلتى ! كسانى قصد دارند شما آقايانِ " مهندس" آيت الله محسن كديور و " فیلسوف " عبدالكريم سروش را بعنوان" روشنفكران " مذهبى ! و شايد هم، همطراز با رنه دكارت و برتراند راسل و ژان ژك روسو، در عصر روشنگرى، به خلايق قالب كنند !
شما یک قلم در چپ همه اینها را یا آگاهانه از قلم انداخته اید ویا اشتباها و آن فردی نیست مگر ملای شورای به اصطلاح ملی مقاومت یعنی :

استاد آیت الله جلال گنجه ای یعنی به اصطلاح "اپوزیسیون " همه آن موجودات دوپایی که نام برده اید .

ناشناس گفت...

جناب م ت اخلاقی
در نوشته کمبود های بهشت ، اگر نویسنده مقاله ، ع ، سلیمان زاده اشاره‌ای به آیت الله جلال گنجه ای نکرده به این خاطر نیست که او را آگاهانه یا ناآگانه فراموش کرده است. بلکه علت این می تواند باشد که ایشان را فقط مجاهدین و هوادارانشان می شناسند و آنچنان مطرح نیستند.
یکی از ملاک های این سنجش می تواند یوتیوب باشد . لطفا شما به یوتیوب مراجعه کنید و ببینید که نظرات ایشان چقدر در آنجا بیننده دارد.
قسمت ۱۲ اسلام رهائیبخش ، متضاد بنیاد گرایی استاد جلال گنجه ای پس از دو سال فقط ۱۵ مراجعه کننده داشته و قسمت نهم آن پس از دو سال ۱۱ بیننده . همچنین گفتار های رمضان شب دهم پس از دو سال ۴ بیننده داشته است .
حال اینکه امام زمان و تحریفات شیعیان عبدالکریم سروش پس از دو سال ۱۹۱۰۰۰ بیننده داشته.
و حجاب اجباری خلاف اسلام و شرع است محسن کدیور پس از دو سال ۱۷۰۰۰ بیننده داشته.
همین مقایسه اندک نشان می دهد که برنامه های جناب گنجه ای را حتی هواداران مجاهدین هم تماشا نمی کنند تا چه رسد به دیگر مردمان.
من فکر میکنم علت نام نبردن ع سلیمان زاده از ایشان در مقاله شان به دلیل مطرح نبودن و بی آزار بودن ایشان است .
والله اعلم
اشرفی سابق