مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۷ اردیبهشت ۱۲, چهارشنبه

گفتارهای دکتر ناصر امینی .....


 17-رضا شاه در آئینه تاریخ باستناد سخنان اسلحه دارباشی محافظ شخصی .
16-جمهوری اسلامی یتیم شد -   
15-اسرار محرمانه ای که یدالله خان محافظ رضا شاه بمن گفت 
14-کودکان داعش یا بمب ساعتی در جهان ما  

13--برادران لاریجانی حلقه اتصال فراماسونری با بیت خامنه ای
12-چگونه شکوه کشور باستانی ایران در 22 بهمن 57 از دست رفت و نقش غرب در آن


11-اخرالزمان هسته ای یا پایان جهان توسط پیونگ یانگ


10-از سفرای شاهنشاه آریامهر تا سفرای نظام اهریمن
9-افشای ریشه های اصلی انقلاب مرموز در ایران
8-پرزیدنت ترامپ روانی و دیوانه نیست مشکل در ما میباشد
7-افشای ریشه های اصلی انقلاب مرموز در ایران
6-هویدابدستورشاه 80 ملیون دلاربه روحانیون ازمحل بودجه محرمانه پرداخت


5-ناسیونالیسم کرد بروایت ناصر امینی
4-شاه در دام متملقین و چاپلوسان

3- آذربایجان یک استان است یا قلب ایران
2-ناصر امینی بعنوان خبرنگار همراه شاه به آذربایجان ازحقیقت21 آذر در هفتاد سال پیش
1-هفتاد سال در کنار تاریخ معاصر ایران (نقش انگلستان در تاریخ ایران)

هیچ نظری موجود نیست: