مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۷ فروردین ۲۸, سه‌شنبه

آدمی بسیارست اسماعیل وفا یغمائی

آدمی بسیارست
[بسیارست و بیهده،
راست قامت و اندیشه ورز
باهزار رنگ و آهنگ

  معنای آدمی اما کجاست؟


خدائی پیدا نیست،
جهانبانان
[طلا و تیغ] انسان خود را آفریده ا ند
محصور و چرخان پیرامون تن خویش
ما خود را نیافریدیم،
ما خود را نیافریدیم در هراس از امروز و آینده
و بر سفره رسولان قرون مرده
نگران دوزخ و جنت خویشیم و حدیث مضحک جاودانگی
بی آنکه بپرسیم
در این گذر موقت چه کرده ایم
تا ما را به بن بست بی دروازه جاودانگی تحفه برند !!
***
سر بر نطعیم ، 
به زانوی جهل و نیاز و غفلت و لذت و هراس
و شناسنامه خدا و رسول و جهان و هویت و سنت ما را
قرنها پیش از ما نوشتند و مهر کوبیدند
و ما مفتخر از بند و افسار و زنگوله خویشیم
شادتر ازگاوی مطمئن از مرحمت سلاخ خویش
تا تیغ کی فرود آید
وفرزندان ما تمثال ما را با لبخند بلاهت بارگوساله وارمان
با اشک و احترام، بر دیوار سراشان آویزند
و خاطره ای دیگر برخاطرات موقت افزوده شود
و جاودانه پیرخسته ی تهمت خورده ی
بازیچه ی هزار رسالت و رسول
در دورترین آسمان گمشده بر عرش هفتمین
بر بستر نیستی گرده بچرخاند
و خایه بخاراند
و به هستی معنائی بخشد!
تا ما به هنگامه هراس بر دیوار دیروزها و اوهام تکیه دهیم
در گریز از امروز و فردا
در گریز از نوشدن
در گریز از دانستن

که نوازش سرانگشتان آشنای جهل دیریست ما را چون نیاکانمان
از وحشت و لذت دانستن رهانیده است

**
آدمی بسیارست
راست قامت و اندیشه ورز
باهزار رنگ و آهنگ
معنای آدمی اما کجاست
معنای آدمی اما......
 

هیچ نظری موجود نیست: