دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

آفتاب خواهد شد

آفتاب خواهد شد

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

شماری فیلمها و گفتکو روی تصویر کلیک کنید

شماری فیلمها و گفتکو روی تصویر کلیک کنید
روی تصویر کلیک کنید

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

روی تصویر کلیک کنید

روی تصویر کلیک کنید
از این وبگاه پر بار و وزین و در راستای شناخت هویت ملی خود دیدن کنیم

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۷ فروردین ۲۸, سه‌شنبه

آدمی بسیارست اسماعیل وفا یغمائی

آدمی بسیارست
[بسیارست و بیهده،
راست قامت و اندیشه ورز
باهزار رنگ و آهنگ

  معنای آدمی اما کجاست؟


خدائی پیدا نیست،
جهانبانان
[طلا و تیغ] انسان خود را آفریده ا ند
محصور و چرخان پیرامون تن خویش
ما خود را نیافریدیم،
ما خود را نیافریدیم در هراس از امروز و آینده
و بر سفره رسولان قرون مرده
نگران دوزخ و جنت خویشیم و حدیث مضحک جاودانگی
بی آنکه بپرسیم
در این گذر موقت چه کرده ایم
تا ما را به بن بست بی دروازه جاودانگی تحفه برند !!
***
سر بر نطعیم ، 
به زانوی جهل و نیاز و غفلت و لذت و هراس
و شناسنامه خدا و رسول و جهان و هویت و سنت ما را
قرنها پیش از ما نوشتند و مهر کوبیدند
و ما مفتخر از بند و افسار و زنگوله خویشیم
شادتر ازگاوی مطمئن از مرحمت سلاخ خویش
تا تیغ کی فرود آید
وفرزندان ما تمثال ما را با لبخند بلاهت بارگوساله وارمان
با اشک و احترام، بر دیوار سراشان آویزند
و خاطره ای دیگر برخاطرات موقت افزوده شود
و جاودانه پیرخسته ی تهمت خورده ی
بازیچه ی هزار رسالت و رسول
در دورترین آسمان گمشده بر عرش هفتمین
بر بستر نیستی گرده بچرخاند
و خایه بخاراند
و به هستی معنائی بخشد!
تا ما به هنگامه هراس بر دیوار دیروزها و اوهام تکیه دهیم
در گریز از امروز و فردا
در گریز از نوشدن
در گریز از دانستن

که نوازش سرانگشتان آشنای جهل دیریست ما را چون نیاکانمان
از وحشت و لذت دانستن رهانیده است

**
آدمی بسیارست
راست قامت و اندیشه ورز
باهزار رنگ و آهنگ
معنای آدمی اما کجاست
معنای آدمی اما......
 

هیچ نظری موجود نیست: