مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۷ تیر ۲۳, شنبه

نژادپرستی و برتری‌طلبی ملی، بیگانه با زمانه و تفکر مدرن


حنیف حیدرنژاد – مطابق خبری که رادیو زمانه منتشر کرده است، نمایندگان مجلس ملی فرانسه به اتفاق آرا تصویب کردند که لغت «نژاد» از قانون اساسی این کشور حذف شود. قانونگذاران فرانسوی اعتقاد دارند که لغت «نژاد» کهنه شده و لغتی نیست که بتوان در روزگار ما آن را به کار برد.این خبر ادامه می‌دهد که در اصل یکم قانون اساسی فرانسه آمده است: «فرانسه یک جمهوری غیرقابل تجزیه، غیر مذهبی، دمکراتیک و اجتماعی است. دولت، اصل برابری در مقابل قانون را برای همه شهروندان خود  دنژادپرستی و برتری‌طلبی ملی، بیگانه با زمانه و تفکر مدرن

چاپ ارسال به دوست

۳ نظر:

ناشناس گفت...

مسلمن فرق بین ایرانیان که از گذشته های دور مردمانی فرهیخته و پاک نهاد بوده اند با عرب عقب مانده که هنوز در 1400 سال پیش زندگی میکند و فرهنگی عقب مانده دارد و رشد فرهنگی و عقلی چندانی نداشته وجود دارد. شما تحت شرایط پیرامون جوگیر میشوید و گاهی چیزایی مینویسید که و دلایلی می آورید که بار چندانی ندارد. غربی ها و همین فرانسوی هاو امثالهم در عمل همان میکنند که میخواهند و همه چیز را بوقتش زیر پا میگذارن و حتی اگر قانون باشد. بین نژاد و عرب ها و امثال آخوندهای حاکم و دیگر پاپتی های بی فرهنگی که در سراسر دنیا وجود دارد اگر فرقی نیست خواست شماست.

ناشناس گفت...

از زاویه انسانی هیچ فرقی بین انسانها نیست اما حتما که تفاوت فرهنگی وجود دارد که ریشه های تاریخی خودش را دارد اما این ریشه های تاریخی متفاوت نمیتواند منجر به نژاد پرستی شود .

خاکزاد

ناشناس گفت...

بق فرمایش شما نباید بشود اما گاه اینگونه برداشت میشود یعنی آدم را به آن سو سوق میدهند. مثل اعمال و رفتار عرب ها با ایرانی های غیر رژیمی در مکه که البته سمبل جهالت و خریت هستش و یا رفتار ترکهای ترکیه با برخی از مسافران ایرانی...شما را وادار میکند که خریت و بی تمدنی به شما ثابت میشود. وگرنه همه انسانها انسانند اگر چه بیشماری فقط قیافه انسان دارند.