دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

روی تصویر کلیک کنید

روی تصویر کلیک کنید
از این وبگاه پر بار و وزین و در راستای شناخت هویت ملی خود دیدن کنیم

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۷ تیر ۲۳, شنبه

مریم میرزاخانی و، شهود هندسی قوی

وقتی این یاداشت را تنظیم می‌کردم مریم میرزاخانی به میهمانی خاک نرفته بودکارهای ریاضی پروفسور مریم میرزاخانی با معرفی ایده‌هایی جدید و پیوند‌دادنشاخه‌های مختلفی از ریاضیات، پیشرفت‌های بسیار مهمی را درمطالعه رویه‌های ریمان و خانوادۀ آن‌ها رقم زده‌است. هندسه هذلولوی، آنالیز مختلط، توپولوژی، سیستم‌های دینامیکی و هندسۀ جبری شمارشی، در کارهای وی به هم پیوند می‌خورند.

۱ نظر:

مسعودعالمزاده/پاريس گفت...

۲۹ تير ۱۳۹۷ / ۲۰ ژوئيه دوهزار و هژده/مسعودعالمزاده/ پاريس

هم نشين بهار گرامى،

آيا شما ميدونيد ميرزا خانى از چه بيمارى اى درگذشت ؟

سه چار ماه پيش يکى از ماهنامه هاى فرانسه تيتر جلدش اين بود(نقل به مضمون) : "آينده از آن آنهايى ست که توپولوژى رو در دست داشته باشند".

آيا سيب سرخ براى دست چلاق حرام بود ؟