مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۷ مرداد ۱۱, پنجشنبه

ایران را دریابیم


۱ نظر:

ناشناس گفت...

سه برداشت تواما از این کاریکاتور میتوان داشت :
گزینه ۱ - ازار مردم در حدی که کشور را به جهنم تبدیل کرده و شکنجه میکند
گزیته ۲ - کشور را روی اتش چرخ میده تا منابع اب ان تبخیر شود تا خشک و بی اب شود .
گزینه ۳ - کشور را میخواهد روی اتش به جنگ و خون و اتش بکشد .
گزینه ۴ - هرسه مورد
خاکزاد