مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۷ مرداد ۱۰, چهارشنبه

مقدسات نامقدس. شهید و شهادت ربطی به ایران و ایرانی ندارد. واحدی، ایجادی، یغمایی، بیگلر و مانی۱ نظر:

ناشناس گفت...

تا وقتی میتوانیم بگوییم جان باخته راه عدالت و ازادی و میهن ، چرا بگوییم شهید ؟ نسل جوان تحصیلکرده کنونی علاقه ای به کاربرد کلمه شهادت ندارد . امروز برای نسل جوان مباحث هویتی مطرح شده و طبعا روی کاربرد کلمات حساس شده اند .
گرامی باد جانباختگان دهه ۶۰ و قتل های زنجیره ای و اعتراضات ۸۸ و ۹۶ و مبارزات حال حاضر .
خاکزاد