دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

روی تصویر کلیک کنید

روی تصویر کلیک کنید
از این وبگاه پر بار و وزین و در راستای شناخت هویت ملی خود دیدن کنیم

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۷ مرداد ۱۰, چهارشنبه

خدا به همراه شیخ. رباعی. اسماعیل وفا یغمائی


۱ نظر:

مسعودعالمزاده/پاريس گفت...

۱۰ مرداد ۱۳۹۷/ ۱ اوت دوهزاروهژده/مسعودعالمزاده/پاريس

اسماعيل گرامى !

زنده باشى و تندرست. تاريخ ميهن ما از تو به نيکى ياد کرده و ياد خواهد کرد. هر تهمتى رو به جان خريدى، زجر کشيدى ولى پس نکشيدى. براى اونايى که شهرتى دارن، تهمت به همون نسبت دردآورتره و بردبارى در برابرش هم سخت تر. تو از جيب و جان ديگران خرج نمى کنى، از خودت مايه ميذارى. دنيا رو اروپا و اروپا رو اونايى آدم کردن که به شون ميگن hérétique/مرتد. تو ايتاليا موزه اى هست بنام موزه ى شکنجه. بايد ديد که با اين "مرتد" ها چه ها که نکردن. تو دخمه هاى نمور، زير شکنجه، نظام ارتجاعى رو همين ها از هم دريدن. نام و يادشون گرامى. ما آزادى انديشه رو از اونا داريم.

نزديک دو سده ست که روزنامه ى فيگارو با اين جمله ى بومارشه چاپ ميشه :
sans la liberté de blâmer il n'est point d'éloge flatteur
بى نقد، ستايش معنا پيدا نمى کنه
من هوادار اينم که توى قانون اساسى آينده صريح و بى امکان تعبير و تفسير نوشته بشه که "کوچکترين محدوديت و پى گردى براى کفر گويى نيست". اين حق شهروندى ست. هرکى هم خوشش نمياد، بکشه پشت دورى.

اون روزهاى دربدرى و هر لحظه زير دستگيرى بودن رو من با شعر هايى چون "در اين شام پليد و سرد..." گذروندم بى اونکه بدونم از کى بود. من با تو زنده ام، فرهنگ ما نيز با همين ها زنده و شکوفا خواهد شد.

چه ما باشيم و چه نه، با خط به خط اين هاست که .... گل ميدهد فرداى آزادى.