مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۷ مرداد ۱۰, چهارشنبه

خدا به همراه شیخ. رباعی. اسماعیل وفا یغمائی


۱ نظر:

مسعودعالمزاده/پاريس گفت...

۱۰ مرداد ۱۳۹۷/ ۱ اوت دوهزاروهژده/مسعودعالمزاده/پاريس

اسماعيل گرامى !

زنده باشى و تندرست. تاريخ ميهن ما از تو به نيکى ياد کرده و ياد خواهد کرد. هر تهمتى رو به جان خريدى، زجر کشيدى ولى پس نکشيدى. براى اونايى که شهرتى دارن، تهمت به همون نسبت دردآورتره و بردبارى در برابرش هم سخت تر. تو از جيب و جان ديگران خرج نمى کنى، از خودت مايه ميذارى. دنيا رو اروپا و اروپا رو اونايى آدم کردن که به شون ميگن hérétique/مرتد. تو ايتاليا موزه اى هست بنام موزه ى شکنجه. بايد ديد که با اين "مرتد" ها چه ها که نکردن. تو دخمه هاى نمور، زير شکنجه، نظام ارتجاعى رو همين ها از هم دريدن. نام و يادشون گرامى. ما آزادى انديشه رو از اونا داريم.

نزديک دو سده ست که روزنامه ى فيگارو با اين جمله ى بومارشه چاپ ميشه :
sans la liberté de blâmer il n'est point d'éloge flatteur
بى نقد، ستايش معنا پيدا نمى کنه
من هوادار اينم که توى قانون اساسى آينده صريح و بى امکان تعبير و تفسير نوشته بشه که "کوچکترين محدوديت و پى گردى براى کفر گويى نيست". اين حق شهروندى ست. هرکى هم خوشش نمياد، بکشه پشت دورى.

اون روزهاى دربدرى و هر لحظه زير دستگيرى بودن رو من با شعر هايى چون "در اين شام پليد و سرد..." گذروندم بى اونکه بدونم از کى بود. من با تو زنده ام، فرهنگ ما نيز با همين ها زنده و شکوفا خواهد شد.

چه ما باشيم و چه نه، با خط به خط اين هاست که .... گل ميدهد فرداى آزادى.