دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

روی تصویر کلیک کنید

روی تصویر کلیک کنید
از این وبگاه پر بار و وزین و در راستای شناخت هویت ملی خود دیدن کنیم

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۷ مهر ۲۷, جمعه

فیلسوفان جعلی یا فیلفقهان و فیلدینان اسماعیل وفا یغمائی.ده مهر هزار وسیصد و نود و هفت

۳ نظر:

ناشناس گفت...

متاسفانه فیلسوفان ایرانی دز جامعه مذهبی اخوندی بطوری محبوس و در مضیقه بودن که بعضی اوقات برای بیان مطالب خود محبور به استعاره بودن وگرنه توسط حکام اخوندزده تعزیر میشدند ... این درد فیلسوفان واقعی در ایران بوده و نا روزیکه اخوند هست اسن مشکل هم هست ...

وقتی کرکس ها صاحب اسمان میشوند عقاب ها در زمین میمانند . وقتی امثال ایت اله های عمامه یک منی به اتکاء جهل و خرافه ای که طی سالیان بر مردم حقنه کرده اند درباره دنیا و آخرت خرافه میبافند و مانند لباس کاموا برتن جامعه میکنند چه انتظاری از فیلسوف حقیقی میتوان داشت ... طفلک اگر تحت شرایط افسرده نشه واقعا شانس اورده ... خصوصا که خیلی از روشنفکران مدرن و مترقی و مبارز ما هنوز  یجورایی دل در گرو اخوند دارند و این مایه خفت و شرم است .

مردم ما بدون شک رازی را نمیشناسند اما جالبه که به دشمنان رازی یعنی اخوند جاهل بیشتر علاقه دارند واین مایه خواری و سرافکندگی است .

چه کسی مقصر است ؟

اهاای روشنفکر ! اگر تو مقصر باشی تاریخ از تو نخواهد گذشت و تاوان کودکان کار و ظلم بر مردم گرسنه روی دوش توست و این تویی که از مدرنیسم امده ای و پایه های سنت یعنی اخوندیسم را استحکام و اعتبار میبخشی ...

ننگ و نفرت بر شمایان که برای ائمه و زندگی انان خودتان را پاره میکنید و پرچم اسلام بردوش میکشید اما هرگز و هرگز از قهرمانلن ملی سرزمین خود چیزی نمیگویید ...

ننگ بر شمایان که شریک نامرئی اخوند هستید .

سرانجام اگاهی برجهل پیروز و روسیاهی بر اخوند و وابستگان ایده الوژیک رنگارنگ اخوند خواهد ماند ...

خاکزاد

خاکزاد

مسعودعالمزاده/پاريس گفت...

۱۲ مهر ۱۳۹۷/ ۴ اکتبر دوهزاروهژده/ مسعود عالمزاده/پاريس

کافِ کفر اى دل به حقّ المعرفه / خوشترم آيد ز فاء فلسفه
پاى استدلاليان چوبى بود / پاى چوبى سخت "بـــى تــــمــــکــــيــــن" بود.
.... گفت من تيغ از پى "حق" مى زنم .....

مولوى (مرتجع بالاى هشتاد در سد حتادرزمان خودش)

مولوى و سن توما داکن هم دوره بودن.

-- پسرم ! ميخاى چيکاره بشى ؟
-- ميخام فلسفه بخونم
-- ول کن آقا ! فلسفه چيه ؟ بقول مولوى "کافِ کفر ...... فاء فلسفه". برودنبال معنويّات جانم ! هم دنيارودارى هم آخرت رو. فلسفه آخر وعاقبت نداره.

به باور امام محمد غزالى شترنج حرامه چون باعث رشد فکر ميشه و در بين "امت" تفرقه ميندازه !

خمينى ونکبت پنجاه و هفت اززيرزمين سبزنشد.

ناشناس گفت...

یک مثال در رابطه با محتوای موضوع :

شما  پای چندتا ازادیخواه را با قل و زنجیر ببندید و از انها در سیاهچال نگهداری کنید و هرروز هم انها شعار ازادی بدهند ... تا وقتی قل و زنجیر از پای انان باز نشده همچنان اسیرو گرفتار هستن . ایده الوژی اخوند در مغز ما هم در حکم همان قل و زنجیر است ...

نمیشه با زنجیر بر دست و پا و مغز به ازادی رسید !

باوربفرمایید خرهم این مسئله را میفهمه ( دوراز جان خر )

خواهشا ول کنید این تسلسل باطل اخوندی را ...

شما فکر میکنید تشیع سرخ علوی مورد ادعای شریعتی از کجا فرموله شده ؟ شما فکر میکنید داستلن عاشورا و بقیه ماجرا را چه کسی نوشته و فرموله کرده ؟ شما فکر میکنید مقوله امام زمان ساخته و پرداخته کیست ؟

همه اینهارا اخوند ساخته و پرداخته و همه اینها برای احمق ماندن من و توست ای مبارز !

تا کی خواب خرگوشی ؟

بیدارشو و تکانی بخود بده تا زنگارهای اخوتدی از پیکرت بریزه بره تو زباله دانی . دیلیتش کن تا رستگار شوی و شویم . اثار نکبت اخوندی ازجمله حجاب و روسری و کوفت و زهرمار رو بریز تو فاضلاب تاریخ ... بیشتر از این به تفکر و ایده الوژی اخوند چنگ نزن ... ایده الوژی اخوند پایه اش باطله و ای مبارزی که به این پایه ها چسبیدی ... به اباطیل چسبیدی ... ول کن جان مادرت .

خاکزاد