22بهمن

22بهمن

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۷ آذر ۱۰, شنبه

عوامانگی سیاسی


۱ نظر:

ناشناس گفت...

خوشبختانه وجود این همه مبارز در داخل در میدان و زندان که هیچگدنه علاقه مندی هم به گروههای خارج کشوری ندارند نشان دهنده اینست که با بت و بت سازی مانوس نیستند و اتفاقا تفاوت اساسی و مخالفتشان با تفکر بسیجی از همین زاویه است . بت سازی و رهبر بازی به مفهوم تقدیس ان و غیرپاسخگو بودن ان در فرهنگ اجتماعی جایی ندارد و اتفاقا نفی ولایت فقیه از همین زاویه و تبلور تفکری است که دنبال بت سازی نیست .
مبارزات مردمی پیروز میشود و بت ها نیز فقط دلشون به تابویشان خوش است .
خاکزاد