22بهمن

22بهمن

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۷ آذر ۱۷, شنبه

عفو بین الملل: ایران برای شناسایی اعدام شدگان سال ۶۷ اجازه «آزمایش دی ان ای» بدهد

۳ نظر:

ناشناس گفت...

درباره گزارش عفو بین المللی

انچه که مهمه افشای هرچه وسیعتر کشتار دهه ۶۰ است ولاغیر و اینکه چه گروهی بیشترتلفات داده یا نداده بحثی است که فرصت طلبان برای کسب هویت خود از یکسو و کسب منافع دیپلماتیک  با اتکاء به خون جانباختگان دنبال میکنتد .

من بعنوان یک بیطرف بدون انکه اماردقیقی داشته باشم میتونم ادعا کنم که بیشترین تلفات بترتیب مربوط به سازمان مجاهدین و پیکار و چریکهای فدایی و راه کارگر بوده و بعد افرادی از حزب توده و اکثریت . البته گروههای کوچک خط ۳ نیز تلفاتی را متحمل شدند . اگه مرض و غرض نداشته باشیم این واقعیتی بود که عرض کردم .

بخش دوم اینکه کدام سازمان نسبت به جثه و اعضایش بیشترین تلفات را دادند ؟ طبعا سازمان پیکار در راس قرارمیگیرد چون بیشتراز ۴ تا ۵ هزارنفرنبودند اما حدود تا ۸۰۰ نفر تلفات دادند یعنی حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد جمعیت ان به خاک افتاد . حالا بفرمایید کدام سازمان  ۱۵ تا ۲۰%نیروهایش به خاک افتادند ؟

واقعیت اینست که داغدار اصلی جانباختگان خانواده انان میباشند که نه میبخشند ونه فراموش میکنند ... هزاران هزار مادر دق کردند و هزاران هزارمادر درغم کشتار دهه۶۰ پیرشدند وحتی نمیدانند فرزندشان درکجا زیرخاک نهفته است ... هیچ جنایتی درطول تاریخ بشر تا این درجه از سفاکیت و صبوعیت همراه نبوده است  .

در کنارانان صدها افسر و خلبان در پشت بام مدرسه ! به خون کشیده شدند ... صدها روشنفکر در قتلهای زنجیره ای ناجوانمردانه به خاک افتادند ... صدها مبارز در زندانها اخیرا "خودکشی " داده شده اند ... هزاران مبارز زن و مرد و پیروجوان بخاطر مبارزات حقوق بشری و مقابله با حجاب اجباری دربازداشت و تخت تعقیب هستند ...

لطفا همه را بگویید تا بتوانید درمسیر درست حرکت کنید .

ظلم پایدارنیست  همانطور که سکتاریسم پایدارنیست ... با جانباختگان برخورد ایده الوژیک ممنوع ! مگر میخواهیم بابت ان پول بگیریم که برخورد ایده الوژیک میکنیم ؟ این حتی اگر از سر نادانی و تبلیعات باشد ولی شرم آوراست .

واقعیت اینه که ۴۰ سال  قبل  ماشین کشتار  با اعدام روی پشت بام شروع شد و هنوزم خاموش نشده است . همانطور که ما برای اعدام خیلی ها هورا کشیدیم بسیجی ها هم برای اعدام ما هورا کشیدند و میکشند ....

بخودآییم و از موضع انسانی پیگیر کشتار همه جان باختگان باشیم ... نه میبخشیم و نه فراموش میکنیم .خاکزاد ( مجاهدسابق)

ناشناس گفت...

آزمایش DNA  تنها امید مادران داغدار برای مشخص شدن وضعیت فرزندانشان . اما ایا این رژیم جهنمی اجازه ورود کارشناسان ذیربط را میدهد ؟ ایا تا کنون  هیچ کارشناس حقوق بشری بین الملل توانسته سیاهچالهای جمهوری اسلامی را بازدید کند ؟

مکانیزم عملی تعیین dna چگونه است ؟

فقط با قیام راه باز میشود ولاغیر .

خاکزاد

ناشناس گفت...

طبق اخبارموثق حدود ۸۰۰ فعال حقوق بشری درزندانهای جمهوری اسلامی هستند که متاسفانه دربین هیچ یک از انان مجاهد وجود ندارد !
این چه آلترناتیوی است که درخارجه شعارمیده و درداخله حتی یک نیروی میدانی نداره ؟
مجاهدین در پایه ها حتی با اخوندا دارای ایده الوژی مشترک هستند .
خاکزاد