مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۷ بهمن ۱۸, پنجشنبه

مسیح علی نژاد در دیدار با مایک پمپئو

۱۰ نظر:

ناشناس گفت...

بازخوبه مسیح علینژاد دعوت پمپئورا پذیرفته و رفته حرف دل مردم و تنفرمردم از رژیم را برای پمپئو توضیح داده ....
اما بعضی ها ! که میروند به ملاقات سناتورهای بازنشسته بجای انتقال درد و گرفتاری مردم ... از انها میخوان که ازشون تعریف کنه تا گنده بشن .
توجه کردید که دوجریان در پوشش این خبر سکوت کرده اند اول رژیم که مسئولین قضایی رژیم فحش و ناسزا نثار مسیح کردن و دوم جماعت رجوی که درباره کلاه پشمی رهبر خودشیفته خود در ۴۰ سال پیش چهارساعت مطلب مینویسند و اخبار اقصی نقاط عالم را منتشرمیکنند اما دریغ از انعکاس ملاقات فعالترین زن مدافع حقوق بشر و زنان ایران .
و انهم با پمپئو وزیرخارجه دولت ترامپ .
ایا این به معنی حسادت و بخل و دشمنی نیست ؟
ارتجاع غالب و ارتجاع مغلوب در برخورد با نیروی بالنده اجتماعی به هم میرسند چون دارای خواستگاه ایده الوژی مشترک هستند .

ناشناس گفت...

مسیح !
تو تنها نیستی ... درقلب اکثریت قاطع ملتی .
این امانت خونبار را که به قیمت تازیانه و زندان زنان قهرمان ایران بدست اورده اند به سهم خود سالم به مقصد برسان . هزاران زن مبارز و رنجدیده و اسیر به تو درود میفرستند . زنده و پایدارباشی

ناشناس گفت...

حضرت موسی
اولا مسیح نیست و معصومه است دوما علی نژاد قمی است بعدش هم یک طوری مینویسید که گویا معصومه علی نزاد قمی کلا دختر خدا است این بیچاره دنبال یه لقمه نون است چی کارش دارید چرا اینقدر چوب کاری میکنید

مسعودعالمزاده/پاريس گفت...

۱۸ بهمن ۱۳۹۷/ ۸ فوريه دوهزاروهژده/مسعودعالمزاده/پاريس

خواهرکوچکم، مسيح گرامى !

ازاين امکانى که دست دادبهره بهينه بردى وپيشنهادات پربارت روگذاشتى روى ميز.سپاس پيرزن شکسته ى روستاى مشکين شهرتوشه ى راهت باد.

اگرچه خودت آگاهى،اماچون تواين چهل سال ماخيانت پشت خيانت ديديم،نکنه يه وقت اين اعتبارسياسى ت که تبلور رنج وشکنج ونابودى هزارهزارهم ميهن ماست روبريزى به پاى يه مشت وامونده ى سياسى که هيچ جايى درسپهرسياسى مانداشته وندارند.اعتبارتوبه اونها منتقل نخاهدشد،بى اعتبارى اونهاگريبان توروخاهدگرفت.

پيروزوسرزنده باشى !

ناشناس گفت...

صدای پیشتاز مذهبی در جامعه مذهبی

بمثابه صدای گوز در بازار مسگرهاست!شاه رفت ، خمینی امد اما به چه قیمتی ؟

پیرمردی با یک گونی جهل و خرافه با مغزی متحجر که گاوصندوق  هزاران کتاب و جزوه های فقاهتی - ایده الوژیک اسلام ناب بود  با کوله باری از صدها کتاب حدیث و روایت و ولایت و آداب تجاوز  و تعزیرو شلاق و حد و نسل کشی و شکنجه و اعدام .... وای ... هیولا آمد .....

درهمهمه جهالت یک ملت با پیشتازانی که درتب حفاطت از پدربزرگوارشان و طلایه دارمکتبشان و سمبل شرف ملی شان میسوختند و نگران سلامتی اش بودند وامروز که نسل ها مظلومانه به جوخه های نابودی سپرده شدند برای حفظ آبروی تاریخی شان ! سکوت کرده اند واگرچه خون جانباختگان را مزورانه مانند دلار به حساب شخصی شان واریز کرده و میکنند  ... ایکاش فقط سکوت بودونه ثبت وقایع تاریخی بصورت وارانه !!!

امام خمینی بمثایه یک هیولای تاریخی و پرچمدار مکتب تشیع سرخ علوی مانند کفتار بو کشید و  پا به میدان بازیهای سیاسی گذاشت و از کویت به فرانسه رفت تا از مواهب غرب برای رساندن صدایش استفاده کند با مشتی جوان اسلامی در اطرافش به عنوان مترجم و مبلغ ! خمینی سال ۴۹ به نمایندگان مرکزیت مجاهدین درنجف گفته بود : بدون حمایت امیری ! چیزی ! انداختن شاه غیرممکن است ! از فحوای کلام او دوچیز برمیامد :

اولا به نیروی مردم اعتقادی نداشت چون درپس ذهن ایده الوژیک او مردم گوسفندی بیش نبودند و تئوری ولایت فقیه نتیجه طبعی این دیدگاه اسلامی بود و مطابق قران .

دوما او چشم به حمایت اجنبی داشت .

خمینی هم کتاب ولایت فقیه خودرا زیرتشکچه اش داشت وهم حمایت اجنبی را در نوفل نوشاتو .

برخلاف خیلی ها که جفت شش میاورند اما خوب بازی نمیکنند ایشان جفت شش اورده بود و خیلی خوب هم بازی کرد.

موذی گری ، پنهانکاری ، دروغ و جنایت پیشگی دردات او بود که درلابلای شعارهای پوچ ضددیکتاتوری استتارشده بود و پیشتازان ما دران روزگار چیزی برای ارائه نداشتندچون ایده الوژی بزک کرده "ترمودینامیکی " شده انان گوزی بود در بازار مسگرهای خورده بورزوازی سنتی همراه با فریادهای گوش کرکن پوچ امام فریبکار .

۴۰ سال گذشته است ... دهها هزارنفر زن و مرد و بچه اعدام شده اند ( از روی بام مدرسه تا کف خیابان درامروز) اما صدهی گوز پیشتاز مذهبی ما یعنی همان" اسلام دموکراتیک " از اروپا ! بگوش میرسد !

مسعودعالمزاده/پاريس گفت...

۱۹ بهمن ۱۳۹۷/ ۹ فوريه دوهزاروهژده/مسعودعالمزاده/پاريس

جناب حضرت موسی !

۱/يکى ازحقوق انسانهاانتخاب نامه.پدرومادرش نامش روگذاشتن"معصومه"خاسته نام ديگرى براى خودش انتخاب کنه."قمى"هم ننگ نيست.اگه نميدونى بدون که انقدرکه(به نسبت جمعيت)توقم بى دين وضدآخوندهست،جاهاى ديگه نيست چون قمى هاازبقيه بهترمى دونن اين "آخوندرجّاله"چه جونورى يه.
۲/همه"دنبال یه لقمه نون"هستن،اشکالى هم نداره.درودبرمسيح علی نژادکه تنهابه "دنبال یه لقمه نون" نيست.
۳/بازهم اگه نميدونى بدون که"موسی"شخصيت/پرسوناژ" اسطوره اى قوم يهوده ووجود تاريخى نداشته.هيچ ردّى ازموسادرهيچ جانيست.نه درمصرنه درحبشه نه درهيچ جاى ديگر.تدارکات ساخت اهرام مصرازکم وبيش سدجاى دورونزديک ميامده وموساشاهزاده ومعماراصلى اين بناهابوده ودرهيچيک ازاين سدجا کوچکترين،کوچکترين،کوچکترين ردى ازموسانيست.اينکه فرعون هاى طاغوتى اينهاروبه زورشلاق ناگزير به کار ميکردن هم دروغه."برگه هاى حقوقى"شون روى سفال پخته هست : پرداخت باکيسه ى گندم وگوسفند.اينامزخرفات آخونديه !"محراب"مسلمونها هم"مهر/آب"بوده براى همين هم هست که "محراب" پايين ترازسطح زمينه."سوره"و"آيه"هم پارسى ست.الله ايناروازماگدايى کرده.

عيسامسيح وجودداشته اماکم وبيش هفتاددرسدموضوعاتى که درباره اش گفته ميشه از"اسطوره ى ميترا/مهر"مياد : "عيساپيامبر--مهر--"،خودپاپ بتازگى پذيرفت که زادروز عيسا ۲۵ دسامبرنيست".اين زادروزميتراست که از---مادرى باکره--- زاده شده ! کاج نوئل هم از سمبل هاى ميترايى مياد،بابانوئل نيز !.سلسله مراتب ميترايى از"کلاغ" آغاز ميشه وميرسه تا"پير"(--به پير به پيغمبر قسم--ازاينجامياد)،درست مثه سلسله مراتب "فراماسون ها" !

۴/نکنه حس ميکنى مسيح علی نژاد واسه اون لچک به سر شده هوو !

----- زنده باد مسيح علی نژاد -----

ناشناس گفت...

اگه میدونستم تا این اندازه و وسعت جمهوری اسلامی از ملاقات مسیح علینژاد با پمپئو اتیش میگیره حتما پیشنهادمیکردم زودتر این ملاقات انجام بشه !

ناشناس گفت...

مسیح علینژاد پس از دعوت پمپئو و ملاقات وی با او بشدت توسط رسانه های جمهوری اسلامی و توده ای ها و اکثریتی ها و مجاهدین و نایاکی ها درمحاصره تهمت و بی اهمیتی و انتقاد قرارگرفته است . تک و تنها درمقابل اینهمه دشمن ایده الوژیک ! حتی اگه طرفدارایشون نباشم ولی بخاطر مظلومیتش و صف رنگارنگ دشمنانش از او در همین سایت و هرجا که دستم برسه حمایت میکنم . من ایرانی هستم و مدعی جوانمردی . چندنفربه یه نفر نامردا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!


خاکزاد

ناشناس گفت...

مسیح علینژاد پس از دعوت پمپئو و ملاقات وی با او بشدت توسط رسانه های جمهوری اسلامی و توده ای ها و اکثریتی ها و مجاهدین و نایاکی ها درمحاصره تهمت و بی اهمیتی و انتقاد قرارگرفته است . تک و تنها درمقابل اینهمه دشمن ایده الوژیک ! حتی اگه طرفدارایشون نباشم ولی بخاطر مظلومیتش و صف رنگارنگ دشمنانش از او در همین سایت و هرجا که دستم برسه حمایت میکنم . من ایرانی هستم و مدعی جوانمردی . چندنفربه یه نفر نامردا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!


خاکزاد

ناشناس گفت...

چندنفر به یه نفر نامردا ؟؟؟!!!

یه دختر فعال حقوق زن یه ملاقاتی با وزیرامورخارجه دولت ترامپ داشته ، قبل از رفتنش گفته چی میخوام بگم و دقیقا همان چیزهاروهم گفته و آمده ( درشفافیت کامل) .... حالا ببینید دشمنان ایشان برای ناسزاگویی و فحش و کنایه و متلک و کمرنگ کردن ملاقات ایشان چگونه دست وپا میزنندو به فراخورحال به سمت ایشان شلیک میکنند ! بابا گفتن نامردی  ! اما نه تا این حد !

جالبه صف دشمنان ایشان اضداد یکدیگرهم هستند ! و این درتاریخ سیاسی ایران بی سابقه است خصوصا که رژیم در جلوی صف از اصلی ترین دشمنان ایشان بوده و بقیه اضداد پشت سر رژیم توی صف اماده برای شلیک ! و این از عجایب تاریخ سیاسی درایران محسوب میشود .

خیلی به این موضوع فکرکردم و اخرش به این نتیجه رسیدم که رژیم و اضدادش همگی دارای پایه های ایده الوژیک مشترک هستند و ریشه درانجاست اما مسیح تنها نیست چون نسل جوان عاصی را چون کوه پشت سرخوددارد ... نسلی که دقیقا دریک کشور اخوندی که حجاب اصلی ترین دغدعه اش میباشد انقدر شهامت و جرات دارد که دختر جوانش روسری سرچوب کند یعنی اخوندرا سرچوب کند و لرزه براندام ارتجاع حاکم بیاندازد بطوریکه امامان جمعه با دهان کف آلود و دستانی لرزان لقمه بگیرند !خاکزاد