دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۲ خرداد ۱۶, سه‌شنبه

هویت ملی خود را بازیابیم و هویت ملی ما اسلام نیست. ایران است و خاک ایران و مردم ایران و پرچم ایران


۲ نظر:

ناشناس گفت...

عامل بدبختی در عقب ماندگی و نفی هویت ملی بین ایرانیان اولا اخوند بود و دوما اموزه های حزب توده .

و جالبه که هردوی این جریانات علیرغم تفاوتی که با هم داشتند اما در نفی و سرکوب هویت ملی ایرانیان همصدا و هم قدم بودند و ازهمه جالیتر اینکه گروه های سیاسی درایران اعم از چپ غیر مذهبی تا چپ مذهبی تا ملیون تا مذهبی مرتجع و تا غیره و غیره همگی یجورایی دل در گرو حسین ابن علی و نظائر ان داشتند بطوریکه چپ ما و راست ما و مرتجع ما هرسه مخالف شدید سرکوب ۱۵ خرداد ۴۲ بودند بدون انکه مواضع و نقش خمینی را در برپایی ۱۵ خرداد درک کنند . عین ابلهان زیر علم سینه میزدند و چنگ به سروروی خود میکشیدند بدون انکه بدانن چرا !

ناشناس گفت...

باید ریشه را زد و ریشه بدون تعارف چیزی نیست جز ایات قران که ان را چنان ظرف ۱۴۰۰ سال گذشته مقدس جلوه داده اند که مانع هرنوع نقد و انتقادگردد و برای ورود به حریم نقدان چنان مجازاتهایی درنظرگرفته اند که منتقدین وحشت کنند و از نقد ان بیخیال شوند! این وحشت عمدتا توسط ملاهای اهل تسنن و شیعه با استفاده از احکام خود قران بوجود امده و سده هاست توسط حکومتهای اسلامی این وحشت دامن زده شده است و جالبه که از همین اسده الوژی گروههای سیاسی " ازادیخواه " و " مبارز" هم در ادوار تاریخ با کمک فکری اخوند بوجود امده اند ! و برای ان جان هم داده اند ! درحالیکه هویت ملی فراموش شده داشته اند !
حالا ببین عمق خریت و جاهلیت تا کجا بوده است ؟
واقعا باید چه گفت ؟ دوبامبی توی سرخودمان بزنیم یا محکم پشت دستمان بزنیم یا لب مان را محکم گاز بگیریم و سرمان را به طرفین تکان دهیم ؟؟؟
نسل کنونی درایران از اسلام رویگردان شده و این گسست تا رسیدن به هویت ملی ادامه خواهد داشت بنابراین هرکس که قلبش برای آزادی و هویت ملی هموطنانش میطپد باید این ایده الوژی پوسیده ارتجاعی را از ریشه بزند .
زنده باد آگاهی
زنده باد پیروزی
زنده باد عدالت و ازادی
مرگ بر جمهوری اسلامی