دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۳ فروردین ۱۰, جمعه

از سوگ و عزا خسته ایم! از محرم و رمضان خسته ایم ا
از سوگ و عزا خسته ایم! از محرم و رمضان خسته ایم از عزاداری برای کسانی که به تاریخ حقیقی ایران ربطی ندارند خسته ایم.از دین و آئین و خدائی که ایران را به ظلمت و نکبت کشانده خسته ایم از رهبرانی که شعور اندیشیدن و فهم تاریخ را ندارند و سر در گندابه های اجنبی دارند خسته ایم.ما از سوگواری برای اشغالگران ایران خسته ایم ما فرزندان تاریخی بابک و مزذک ووزرتشت ویعقوب لیث و استاذسیس و ستارخان  واهورا مزدائیم ما آئینی داشتیم که خدایش جهان را آفرید و انسان را آفرید و شادی را برای انسان آفرید.رمضان به زادگاه خود بازگردد و مار ا به خود گذارد. با تما م نیرو با فرهنگ ایرانی رو در روی سنتها و دین و آئین تحمیلی بایستیم فرهنگ ایرانی برترین سلاح ماست ب1400 سال تجربه تاریخی و چهل و سه سال تجربه سیاسی نشان داد که چه منجلابی را به ما باورانده اند. بروید با محرم و رمضانتان و بگذارید تنفس کنیم
 

هیچ نظری موجود نیست: