دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

آفتاب خواهد شد

آفتاب خواهد شد

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

روی تصویر کلیک کنید

روی تصویر کلیک کنید
از این وبگاه پر بار و وزین و در راستای شناخت هویت ملی خود دیدن کنیم

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۸ مرداد ۹, چهارشنبه

نشست توجیهی عملیات فروغ جاویدان - جمعه ۳۱ تیر سال ۶۷ ثبت امر واقع برای مبارزه با فراموشی

درافتادن با گذشته، برای زنده کردن رنج‌های گذشته نیست. رویاروئی با انکار تاریخ و مبارزه با فراموشی است. در این بحث با اشاره کوتاه به پیش‌زمینه‌های جنگ هشت ساله و قطعنامه ۵۹۸، سخنان عبرت‌انگیز مسؤول اول مجاهدین در نشست توجیهی عملیات فروغ جاویدان بازگو می‌شود. نشست مزبور که در عراق در قرارگاه اشرف تشکیل شد، به بیش از سی سال پیش (جمعه ۳۱ تیر سال ۶۷) برمی‌گردد. حرفهایی که در آن نشست رد و بدل شده، حکم یک سند را دارد و حق بود پیش‌ از آن که نامحرم زهرش را در آن بریزد و یا گرد و غبار زمانه بر آن بنشیند،بی کم و کاست، و نه با گزیده‌سازی‌های دلخواه، منتشر می‌شد.

نشست توجیهی عملیات فروغ جاویدان - جمعه ۳۱ تیر سال ۶۷
ثبت امر واقع برای مبارزه با فراموشی

مقاله

فایل صوتی
ویدئو

۳ نظر:

ناشناس گفت...

گلایه مندم ازاینهمه تفرقه .

خفقان ، تورم ، گرانی ، بیکاری ، سرکوب و اصرار رژیم برای ماندن و  قتل و غارت کردن وضعیتی را بوجوداورده که تحلیل دقیق میطلبد . دهها هزار نفر درطول ۴۰ ساله گذشته بدلیل ابراز "حرف حق" تیرباران ویا بردار شده اند حتی محل دفنشان برای خانواده هایشان نامعلوم است .

از پشت بام مدرسه علوی کلید کشتار زده شد و تا امروز به انحاء مختلف ادامه دارد . انهایی که نااگاهانه برای شروع کشتارها هورا میکشیدند خود ازسوی اخوندها درمرحله بعدی کشتارقرارگرفتند و الی اخر وتا امروز ماشین قرون وسطایی قتل و کشتار برای خفه کردن هرصدای ازادیخواهانه و عدالت جویانه با سوخت ایده الوژی شریعت اسلام و فقه اخوندی به پیش میرود و دنیا برغم اطلاع از این همه ظلمی که بر نسل ملت ایران روا میشود در سکوت بوده است. شاید هرازچندگاهی نهادی به کشتارها اشاره کرده اما بعد فراموش شده و قدرتهای جهانی رقبتی به پیگیری و افشای ان نداشته اند .

درکنار این وضعیت نکبت و سیاه گروههای مخالف رژیم با کنیه ای که الوده به فریب اشعارخمینی درپاریس و بهشت زهرا صف ارایی کردند نیز قابل تامل است . کلیه گروهها روزبروز ازخمینی فاصله گرفتند اما هرگز دوران طفولیت سیاسی خود را درحمایت از خمینی صادقانه افشاء نکردند که برعکس منکر ان شدند و برای خود بیوگرافی ذهنی تراشیدند  !  از همین نقطه افتراق در اپوزوسیون شروع میشود . ( من کمتر خمینی را تایید کردم ! من اصلا خمینی را تایید نکردم  ! تو بیشتر خمینی را تایید کردی ! من بیشتر تاوان دادم ! تو کمترتاوان دادی ! تاوان تو ارزش ندارد چون مرا تایید نمیکنی ! اگر مرا تایید کنی مخالف رژیمی ! اگر مرا تایید نکنی و ادعای مبارزه با رژیم داشته باشی ماموری !  و بدینگونه بهدمفهوم جدیدی از مبارزه رسیده اند !!! و قس علیهذا ... وای برما ... وای برما ....) گروههای سکولاردموکرات رسما میگویند مسئله ما سرنگونی نیست ! مجاهدین رسما میگویند مسئله ما سرنگونی است اما هیچکدام در جامعه ایران پایگاه احتماعی ندارند اما شعارهای خودرا با "دعاوی خیره کننده " ! از فاصله ۴۰۰۰ کیلومتری چنان هوا میکنند که مغز ادم میپره کله سر . وزارت اطلاعات رژیم به همگی شان خوراک میدهد واین خوراک را یا بصورت جنگ روانی ویا بصورت نفوذ مکانیکی درحلق انان میریزد ... نمیخوام اسم ببرم و فاکت بیاورم اما همینکه ۳۵ ساله گروهها سرگرم جنگ با یکدیگر هستند و به مرض منم منم منم زدن دچارشده اند از یکسو و ادامه غارت اخوندها بدون مزاحمت اپوزوسیون خود گویای این واقعیت تلخ است .

داخل ابستن حوادث است و وجود هزاران زن و مرد درزندانهای جمهوری اسلامی موید این ادعاست ولی دوتا کار بایستی در اپوزوسیون خارج صورت گیرد

اولا نفوذی ها و عوامل رژیم را ازداخل خود بزدایند

دوما باهم تشکیل یک جبهه مشترک حول یک برنامه مشترک بدهند با شورای رهبری مشترک ( ومیداتم که این کاربسیار سختی است ودر اندازه اپوزوسیونهای خارج کشورنیست اما جالبه که مدعی رهبری هستند! خودشونو نمیتونن "جمع و جور " کنند اما مدعی رهبری هستند !!!

وگرنه مبارزات مردم توسط اپوزوسیون مدعی لطمه خواهد خورد .

این مرض منم منم منم زدن جز خدمت به اخوند نیست چون پایه تفرقه بران استواراست .

من میدانم که هیچوقت این جبهه تشکیل نمیشود چون سران گروهها همگی از افراد خرفت و پرمدعا هستند و همگی درتوهمند و همگی فکر میکنتد خودشان برحق هستند یا برخون دیگران سوارند ویا بر تئوری های حرافانه بی سروته  واین درد بی درمان اپوزوسیون تنها سرمایه رژیم جمهوری اسلامی برای سرکوب مبارزات داخلی و ادامه کشتارو غارت و بقاست .

یواش یواش تاریخ برصورت اپوزوسیون تف خواهدکرد .

حداقل اگر عرضه تشکیل جبهه مشترک ندارند لااقل درحدو اندازه مسیح علینژاد عامل اثر باشند که البته بعید میدانم چنین خاصیتی  هم داشته باشند .

اما امیدوارم که جبهه مشترک تشکیل شود.

درخانه اگرکس است یک حرف بس است .

خاکزاد

ناشناس گفت...

سایت مجاهدین نوشته است که مجاهدخلق تسلیم نمیشود!
لطف کنند بفرمایند توضیح بدهند که هزاران تواب مجاهد از چه بوده است ؟

ضمنا گرامی باد یادوخاطره جانباختگان دهه ۶۰

ناشناس گفت...

هنوز ت۸لیل صحیحی از ماجرای فروغ جاویدان وجودندارد . مجاهدین سعی در پوشاندن بسیاری اززوایای ان دارند.