دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

آفتاب خواهد شد

آفتاب خواهد شد

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

روی تصویر کلیک کنید

روی تصویر کلیک کنید
از این وبگاه پر بار و وزین و در راستای شناخت هویت ملی خود دیدن کنیم

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۸ مرداد ۱۰, پنجشنبه

فراموش نکنیم. چهل سال است اسلام عزیز و ائین محمد و علی با چنین چهره هائی بر ملت ایران حکومت میکند. فراموش نکنیم و بیندیشیم


۳ نظر:

ناشناس گفت...

نکبت ها قیافه و لباسهایشان هم مثل تفکرگندو کثیفشان است .
چه بلایی برسرخود اوردیم ؟ مشکل کجا بود ؟
استعمار ؟
خریت اسلامی خودمان؟
بازاری های پفیوز سنتی ؟
گروهها و دستجات مذهبی ؟
خرافات و نادانی و نااگاهی تاریخی روشنفکران ؟
دشمنی کور با محمدرضاشاه ؟
چگونه شد که از چاله به چاه ویل اخوند سقوط کردیم ؟
البته همه میدانیم اما جرات نداریم خودرا نقدکنیم .

م-ت اخلاقی گفت...

بوی عن از ریشو و عمامه بپاست
مغزتان حاوی ازجنس مستراح
ای لجنزارهای بی حد و حساب
خشم ملت زین تعفن حتما بپاست

م-ت اخلاقی گفت...

بوی عن از ریشو و عمامه بپاست
مغزتان حاوی ازجنس مستراح
ای لجنزارهای بی حد و حساب
خشم ملت زین تعفن حتما بپاست