دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

آفتاب خواهد شد

آفتاب خواهد شد

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

شماری فیلمها و گفتکو روی تصویر کلیک کنید

شماری فیلمها و گفتکو روی تصویر کلیک کنید
روی تصویر کلیک کنید

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

روی تصویر کلیک کنید

روی تصویر کلیک کنید
از این وبگاه پر بار و وزین و در راستای شناخت هویت ملی خود دیدن کنیم

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۹ دی ۸, دوشنبه

در باره آمرزش مردگان مجرم. اسماعیل وفا یغمائی

۱ نظر:

م ت اخلاقی گفت...

از جمله مرده مجرم بنظر من جنایتکاری مثل علی شریعتی جاده صاف کن مرتجع خمینی بیرحم قاتل کشته شدگان در زنداتها، جبهه ها و ترورهای خارج کشور و دق مرگ شدن پدران و مادران رنج کشیده. زندانیان سیاسی است
چرا می گویم علی شریعتی جنایتکار، بخاطر اینکه او به فرانسه امد و در دانشگاه سوربن فرانسه، جامعه شناسی خواند و که مسلما انقلاب فرانسه را خوب فهمیده بود و اثار جنایات مذهب را در اروپا به چشم دیده بود و بجای اینکه جراغ راهنمایی شود برای جوانان پر شور از به دام افتادن در تور خمینی کثیف ،شد اتوبان کش جاده صاف کن آخوندهای جنایتکاری به رهبری " آیت الله" خمینی و توله های ریز و درستش.
در دنیای خیال اگر شریعتی مثلا زنده بود الان کجا بود ؟
یا سروش بود، یا یکی از همین به اصطلاح روشنفکران نو اندیش(بخوانیم تله اندیش)، یا مثلا عضو شورای رجوی بود و یا باز داشت اندیشه بر آمده از غاری در ۱۴۰۰ سال پیش را بنا به مقتضای شرایط روز تفسیر و توجیه " ملی میهنی" میکرد و به بیضه چپ اسب کوروش و داریوش امثالهم می بست.
و از جمله دیگر مردگان محمد حنیف نژاد مرتجع مذهبی اسیر افکار زن ستیز که همه دشمنیش با نظام دیکتاتوری لائیک محمد رضا شاه پهلوی، کوتاهی دامن دختران و زنان بود و وجود شرکتهای آمریکایی و اروپایی در ایران( چیزی که الان رجوی و بانو برایش له له میزنند) .و محمد حنیف نژاد کسی نبود مگر همان نواب صفوی رنگ شده به رنگ پیف پافی چپ استالینستی که حاصل کاکل افکارش شد همین مسعود رجوی مرتجع استعداد کش خائن و چوب زیر بغل آخوندهای خائن به همه چیز.
محمد حنیف نژاد به همان اندازه صداقت داشت که نواب صفوی، خودمان را گول نزنیم و عاطفی برخورد نکنیم.حاصل عملکرد امثال شریعتی مرتجع و محمد حنیف نژاد چپزده استالینستی همین تحفه غار حرای بیابانهای تازیان اولیه مسلمان ۱۴۰۰ سال پیش است که نزدیک به نیم قرن است حاصلی نداشت و ندارد به جز فساد و تباهی در ایران و خاورمیانه و جهان در همه چیز.
بروید کشکتان را بسابید و دست از توجیه و تفسیر بردارید.