دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

آفتاب خواهد شد

آفتاب خواهد شد

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

شماری فیلمها و گفتکو روی تصویر کلیک کنید

شماری فیلمها و گفتکو روی تصویر کلیک کنید
روی تصویر کلیک کنید

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

روی تصویر کلیک کنید

روی تصویر کلیک کنید
از این وبگاه پر بار و وزین و در راستای شناخت هویت ملی خود دیدن کنیم

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۰ خرداد ۲, یکشنبه

قصیده وداع با فریب اسماعیل وفا یغمائی


قصیده وداع با فریب
اسماعیل وفا یغمائی
صد بار خر شدیم و دگر خر نمی شویم
رحمت به خر! زگاو فروتر نمی شویم
دیگر به سوی مسجد و ملا نمی رویم
دیگر به سوی مسلخ منبر نمی شویم
لوطیی عنتری است اگر شیخنا ولی
تقلید او نکرده و عنتر نمی شویم
ما ترک اعتیاد نمودیم ای رفیق
دیگر پی شنیدن عرعر نمی شویم
سر را دگر به قبله ی این دین نمی نهیم  
اندر پی خدا و پیمبر نمی شویم
جای خدای مان به خدا درد میکند
اندر رکوع و سجده چو چنبر نمیشویم
دیگر فریب قصه ی سلمان نمی خوریم
از نعره ی بلال خر و کر نمی شویم
ما را نماد، بابک و یعقوب بوده اند
مبهوت پهلوانی صفدر نمی شویم
مسحور قهرمانی آن خصم خاک ما
یعنی کننده ی در خیبر نمیشویم
رودابه مام ما، وبود زال زر پدر
 جز رو به سوی این دو دلاور نمیشویم
 گفتندمان معاویه بد بوده، این درست
ما همچنین اسیر ابوذر نمی شویم
قنبر غلام بوده علی را ولیک ما
هرگز غلام و برده چو قنبر نمیشویم
از بعد چارده سده نکبت ز دست دین
نی سوی فاطمه، و نه حیدر نمی شویم
گفتند از معاویه مسموم شد حسن
سوی حسن به اشک و رخ تر نمیشویم
زاسلام زندگانی ما پر ز زهرهاست
ما سوی یک فسانه ی دیگر نمیشویم
رحمت به شمر،شیخ بکرد آنچه او نکرد
سوی حسین! ساقی کوثرنمی شویم
طفلان این وطن همه آماج حرمله
دیگر اسیرقصه ی اصغر نمی شویم
کشتند هر کرانه جوانان ما، دگر
مغموم از شهادت اکبر نمی شویم
زاسلام مادران وطن غرق اشک و خون
رهجو به سوی زینب مضطر نمی شویم
گردآفریدها همه بر دارو محبس اند
ما در پی صدیقه ی اطهر نمی شویم
سجاد را بنه که نویسد صحیفه ها
نی سوی او، نه باقر و جعفر نمی شویم
ما را صحیفه دفتر خیام و حافظ است
آری سوی صحیفه ی دیگر نمی شویم
با آن صحیفه ها و احادیث ای عزیز
جز تا کمین شیخ مزوَرنمی شویم
جز تا به سر طویله و اصطبل شیخنا
جز تا مقام اشتر و استرنمی شویم
جز تا خلای دین که بریندبه مغزها
جز تا حریم جهل مکرر نمی شویم
چاه خلاست این و نه دین، آی ی ی مومنان
با چاه مستراح معطر نمی شویم
از آستان موسیی کاظم و محبس اش
سر تافتیم، باز بر این در نمی شویم
آقا رضا برو که پس از قرنهای قرن
مسحور بغبغوی کبوتر نمی شویم
بعد از رضا تقی و نقی وا نهاده ایم
زآن پس بسوی منزل عسکر نمی شویم
در بیت عسکری ز فریب چهار شیخ
درژرف  چاهسار مقعر نمی شویم
مهدی به چاه خفته هزار و دویست سال
وارد به چاه آی ی ی برادر نمیشویم
موعودما خدای خرد یا خرد- خداست
جز با وجود این دو منور نمیشویم
در طول چارده سده با پوزش از الاغ
خر بوده ایم لیک دگر خر نمی شویم
 27/دسامبر/2019

۶ نظر:

مسعودعالمزاده ​​​/ ​پاريس گفت...

۸ تیر ۲۵۷۹ ايرانى ۲۸ ژوئن ۲۰۲۰ مسعودعالمزاده پاريس

ما خر این جماعت توحیدی با عمامه و بی عمامه شدیم.
با "ضامن آهو" ما رو کشیدن تو گود، کار کشید به "ضامن چاقو".

که مال بد بیخ ریش صاحابش !
که مال بد بیخ ریش صاحابش !

ناشناس گفت...

هرکه با افسار مذهب به تیرک اخوند با عمامه و بی عمامه بسته شود و ایضا به دورشان نیز بگردد لایق همان پالانی است که این جماعت پشتش می گذاردند و از او سواری می گیرند

ناشناس گفت...

عالی. بسیار عالی. درود

ناشناس گفت...

دکان مذهب و ایدئولوژی و هزار کوفت و مرض دیگه سالهاست تموم شده
این جنگ حسن و حسین و نقی و اسب فلانی و قاطر بهمانی هم باشه واسه جماعت گوسفند صفتی که میشینند پای منبر اخوند با عمامه و بی عمامه که 1400 ساله مثلا دارن انتقام میگیرن

ناشناس گفت...

با یاد ابر امام،امام نقی بقول محمد سهیمی امام یازدهم شیعیان!
از زندگیتان لذت ببرد و این خرافات را ساعت 9 شب به زباله دان بسپارید
پیروز و موفق باشید

ناشناس گفت...

و بقول دوستمان دین دوستی محمد و حسین را بگذارید برای پیروان راستینش که 1400 است از هم و از خودشان انتقام میگیرند