دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۳ فروردین ۲۷, دوشنبه

عاشقانه.مکتب عاشقی اسماعیل وفا یغمائی

 

عاشقانه.مکتب عاشقی
اسماعیل وفا یغمائی
غرق عطشم از عشق ! من کام نمی‌خواهم
جز از عطشی دیگر، من جام نمی‌خواهم
محدودی و ،بی پایان ای تشنگی سوزان
جز لذت این آتش،من کام نمی‌خواهم
در هر گذری بدنام،از عشق توأم امّا
بی عشق تو من خود را خوشنام نمی‌خواهم
عشق است خدای من با مسلک او دیگر
احکام نمی‌خواهم اسلام نمی‌خواهم
وحی است نگاه او، در معجز چشمانت
جز این دو دگر از او پیغام نمی خواهم
آزادم و میگویند:در دام تو در بندم
میگویمشان:آزاد زین دام نمی‌خواهم
آمیخته جان من با جان تو من جان را
می‌خواهم و با این جان اندام نمی‌خواهم
در عشق که بی آغاز محوم من و در این عشق
دیریست که جز رفتن، فرجام نمی‌خواهم
فرجام بُوَد محدود ،من سوی تو رفتن را
تا هست وفا در راه ، اتمام نمی‌خواهم
بیست و هفت فروردین2583شاهنشاهی

هیچ نظری موجود نیست: