دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۰ اسفند ۹, دوشنبه

هشت اسفند در گذشت موسی ابن جعفر امام هفتم شیعیان.در باره موسی ابن جعفر .اسماعیل وفا یغمائی

 شورش حمزه ابن آذرک سیستانی و چندین جنبش و به خاک افتادن هزاران شورشی در عصر موسی فرزند جعفر و ادامه تکثیردهها  اولاد توسط ان بزرگوار در خانه  با اتکا به لطف خداوند متعال و با ایمان و اعتقاد بسیار مستحکم  انقلابی و توحیدی

در پیام نوروزی یکی از سران اپوزیسیون در خارج به دلیل فوت این جناب همزمان با نوروز  از موسی ابن جعفر و مبارزاتش یاد شد. بد نیست موسی پسر جعفر را بطور واقعی بشناسیم. تاکید میکنم این جناب هم بهتر است کمی دقت بفرمایند . دوران خرافه در حال گذرست خیالتان راحت باشد در دوره این جناب چندین شورش  بزرگ علیه دستگاه خلافت انجام شد و این جناب در خانه خودش ودر حلقه زنان و کنیزان به زاد و ولد و تکثیر نسل مبارک مشغول بود. شگفتا که پش از چهلسال حکومت آخوندی ذره ای در اندیشه منادیان انقلاب!! تغییر حاصل نشده است
 
  

۱ نظر:

ناشناس گفت...

کدامیک از امامان با ظلمی که برایرانیان روا شد مخالفت کرده اند که موسی ابن جعفر بکنه ؟
اخوندشیعه برای اینها رزومه سازی کرده و خامنه ای و رجوی هم ان را ۲۰۲۰ غرغره میکنند ولاغیر
خاکزاد