دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

آفتاب خواهد شد

آفتاب خواهد شد

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

شماری فیلمها و گفتکو روی تصویر کلیک کنید

شماری فیلمها و گفتکو روی تصویر کلیک کنید
روی تصویر کلیک کنید

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

روی تصویر کلیک کنید

روی تصویر کلیک کنید
از این وبگاه پر بار و وزین و در راستای شناخت هویت ملی خود دیدن کنیم

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۹ شهریور ۲۳, یکشنبه

دریای پر نوید مازیار ایزد پناه

دریای پر نوید
مازیار ایزد پناه

ای پر ستاره گشته ز تو آسمان غم
خواهم بسوزم از غم تو خان و مان غم

افسوس و صد دریغ که شد شهر بی "نوید"
زان پیشتر که سر رسد این داستان غم


مادر به هردری زده "گریان و دادخواه"
زین قاضی و وکیل غم وهم قران غم


در آسمان به شوق رهایی چو پر زدی
افکنده لرزه پر زدنت در کیان غم


گردن فراز بودی و فریاد نسل خویش
زآن حلقه شد به گردن تو ریسمان غم


باید" نسیم" روز رهایی از این حصار
ما هم به ریسمان بکشیم خود عنان غم


با موج های سرکش دریای پر "نوید"
ویران کنیم کشتی و هم بادبان غم
مازیار ایزدپناه 13 سپتامبر 2020
 

هیچ نظری موجود نیست: