دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

آفتاب خواهد شد

آفتاب خواهد شد

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

شماری فیلمها و گفتکو روی تصویر کلیک کنید

شماری فیلمها و گفتکو روی تصویر کلیک کنید
روی تصویر کلیک کنید

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

روی تصویر کلیک کنید

روی تصویر کلیک کنید
از این وبگاه پر بار و وزین و در راستای شناخت هویت ملی خود دیدن کنیم

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۹ شهریور ۲۳, یکشنبه

شاهزاده رضا پهلوی و شهبانو فرح اعدام نوید افکاری را محکوم کردند

شاهزاده رضا پهلوی و شهبانو فرح اعدام نوید افکاری را محکوم کردند 


۲ نظر:

مسعودعالمزاده ​​​/ ​پاريس گفت...

۲۴ شهریور ۲۵۷۹ ايرانى ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۰ مسعودعالمزاده پاريس

اعلامیه مشترک ! اعلامیه مشترک !

از قرار معلوم ــــ دشمنی ــــ هرکدام از ما با دیگری، از ــــ اختلاف ــــ ما با رژیم بیشتره.

بگذارید این اعلامیه مشترک نوید آینده نوینی باشد.

ناشناس گفت...

به کوری چشم آخوندها و شبه آخوندها و دیگر انگلهای سرسپرده، شاهزاده به کشور بازخواهد گشت. در آن روز بدون تردید ایران در مسیر رشدو ترقی قدم خواهد نهاد.