دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

آفتاب خواهد شد

آفتاب خواهد شد

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

شماری فیلمها و گفتکو روی تصویر کلیک کنید

شماری فیلمها و گفتکو روی تصویر کلیک کنید
روی تصویر کلیک کنید

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

روی تصویر کلیک کنید

روی تصویر کلیک کنید
از این وبگاه پر بار و وزین و در راستای شناخت هویت ملی خود دیدن کنیم

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۰ خرداد ۲, یکشنبه

با سردار سپه از اشتیاق تا نومیدی.زهره روحی. کامل بخشهای یکم تا نوزدهم

 


با سردار سپه ؛ از اشتیاق تا نا امیدی / زهره روحی (قسمت اول)

با سردار سپه؛ از اشتیاق تا ناامیدی(قسمت دوم

با سردار سپه ؛ از اشتیاق تا ناامیدی / زهره روحی - بخش سوم 

برای خواندن بخشهای چهارم تا نوزدهم کلیک کنیدخواندن مطالب دیگر و ادامه مطلب

با سردار سپه ؛ از اشتیاق تا ناامیدی / زهره روحی - قسمت چهارم

با سردار سپه ؛ از اشتیاق تا ناامیدی (قسمت پنجم)

با سردار سپه ؛ از اشتیاق تا ناامیدی (قسمت ششم)

با سردار سپه ؛ از اشتیاق تا ناامیدی (قسمت هفتم)

با سردار سپه ؛ از اشتیاق تا ناامیدی/ زهره روحی – بخش هشتم

با سردار سپه ؛ از اشتیاق تا ناامیدی / زهره روحی – بخش نهم

با سردار سپه ؛ از اشتیاق تا ناامیدی (قسمت دهم)

5. با سردار سپه ؛ از اشتیاق تا ناامیدی (قسمت یازدهم)

با سردار سپه ؛ از اشتیاق تا ناامیدی (قسمت دوازدهم

با سردار سپه ؛ از اشتیاق تا ناامیدی (قسمت سیزدهم)

با سردار سپه ؛ از اشتیاق تا ناامیدی (قسمت چهاردهم)

. با سردار سپه ؛ از اشتیاق تا ناامیدی (قسمت پانزدهم)

با سردار سپه ؛ از اشتیاق تا ناامیدی (قسمت شانزدهم)

با سردار سپه ؛ از اشتیاق تا ناامیدی (قسمت هفدهم)

با سردار سپه ؛ از اشتیاق تا ناامیدی (قسمت هجدهم)

با سردار سپه ؛ از اشتیاق تا ناامیدی (قسمت نوزدهم؛ پایانی
هیچ نظری موجود نیست: