دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

آفتاب خواهد شد

آفتاب خواهد شد

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

شماری فیلمها و گفتکو روی تصویر کلیک کنید

شماری فیلمها و گفتکو روی تصویر کلیک کنید
روی تصویر کلیک کنید

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

روی تصویر کلیک کنید

روی تصویر کلیک کنید
از این وبگاه پر بار و وزین و در راستای شناخت هویت ملی خود دیدن کنیم

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۰ خرداد ۱۹, چهارشنبه

فقط سوگ پیشکش به حجله ی سعید سلطانپور رسول کمال

فقط سوگ
    پیشکش به حجله ی
    سعید سلطانپور

من
آن شمع ام
        آیا
        که می سوزد
    بر نگاهِ بی پناهِ تو
        یا تو اما
        آن پروانه ای
          که می سوزی
        بر جاری ی
شب وُ روزِ اشکِ من
            کدام
        عاشق ترینیم
            کدامین آیا
          خاموشِ عشق
        که
            نه ابر می بارد
      بر غبارِ ماتم ما
          و
          نه
      آفتاب می تابد
        بر خاکِ سردمان
          جوجه هایِ
    نخستین آوازمان را
      بهاری نبود
            در فصلِ رُستن
            کاش
بوسه هایِ آخرین دیدارمان
              نخشکد
      در خزانِ خشکِ بیابان
        چیزی
      از جنسِ شک
          یا شاید ترس
        نمیدانم
          چیزی
    در من غلیان دارد
        و
      پلکِ چشمم
چون بره آهویی خسته وُ بیقرار
          و
            دلتنگی
        خون جنونی بی رنگ را
          در رگانم پارو می زند
          من
        آن شمع ام آیا
            که
          بایدم سوختن
          یا تو اما
            آن پروانه ای
              که پیشتر مُردی
                    در سوگِ من

07/06/2021

رسول کمال

 

هیچ نظری موجود نیست: