دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۰ تیر ۲۷, یکشنبه

غزل اسماعیل وفا یغمائی


غزل.اسماعیل وفا یغمائی
تو زیبائی و زیبائی و زیبائی و زیبائی
تو شیوائی و شیوائی و شیوائی و شیوائی
تو زیبائی به شیوائی و شیوائی به زیبائی
به زیبائی و شیوائی تو یکتائی و تنهائی
ز لیلا و زلیخا و ز عذرا شاعران گفتند  
نگاهی کن در آئینه، که تو مجموع آنهائی
به رخ ماه تمامی تو، به لب لعل بدخشانی
به چشمان نرگس مست و به گیسو شام یلدائی
به عمری من گمان بردم که رویاها به خواب آیند
شگفتا از تو ای رویا!به بیداری تو پیدائی
مهل پا از سرا بیرون!که از روی خوشت در شهر
نماند در تمام شهر، نه ایمانی نه تقوائی!
زشیخ و از خدای شیخ!مصون و بی گزند ای گل
که تو روئیده در باغ اهورائی و مزدائی
بر آمد چونکه روی تو زخاک و راز و از اعجاز
ز لبهای طبیعت خاست به شادی بانگ هوراااائی
(وفا) در بارگاه مهر،خوشا بی اجر و بی منت
به مدح روی زیبائی،به لب از شعر نجوائی

هیچ نظری موجود نیست: