دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۰ آذر ۱۸, پنجشنبه

غزل اسماعیل وفا یغمائی من آن کسم که بدون شراب مستم من


غزل
اسماعیل وفا یغمائی
من آن کسم که بدون شراب مستم من
رها ز هر چه خدائی! خدا پرستم من
زنیستی چه هراسم! به بی نهایت هست
چو ذره ای ز جهانم همیشه هستم من
بسی هزاره سفر کرده ام ز راز به راز
مسافر ابد از منزل الستم من
گریختم ز هزاران خدا و دین و رسول
به یک نگاه تو ای بت ز پا نشستم من
معاصر تو شدم بعد صد هزاره خوشا
زهر چه غیر تو از هست و نیست رستم من
خمار چشم تو مجموع روح میکده هاست
لب تو دیدم وپیمانه را شکستم من
به بوسه ای ز لبی، بر رخی چو یاس سپید
بدون می همه شبها سیاه مستم من

 

هیچ نظری موجود نیست: