دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۰ آذر ۱۸, پنجشنبه

شعری از بانو توران شهریاری شاعر زرتشتی در فر ایران


فر ایران
شعری از بانو توران شهریاری شاعر زرتشتی در فر ایران
فرّ ایران ستایش انگیز است
چون شکوه سحر دلاویز است
از ازل بود و هست و خواهد بود
بر چنین فرّ جاودانه درود
فرّ ایران فروغ و نور بود
عشق و مهر و امید و شور بود
آرمانش سعادت بشر است
هم خودآگاه، هم جهان‌ نگر است
این کهن آرمان ایرانی
شور بخشد به جان ایران
مهر و داد و خرد مرادش هست
این سه همواره در نهادش هست
هیچ‌ گه فر جدا از ایران نیست
گرچه گه گاه پرتو افشان نیست
گاهگاهی اگر که شد پنهان
لیک هرگز جدا نگشت از آن
فرّ ایران به روزگار دراز
بوده در هر زمانه ایران‌ ساز
در شب سرد و تار و طوفانی
باز هم کرده پرتو افشانی
فرّ ایران چو هست جاویدان
تیرگی را زداید از ایران
این بهین بخشش اهورایی
هست اوج کمال و زیبایی
چون‌ که آن داده خدایی هست
پرتو روح آریایی هست
می‌ ستاییم فر ایران را
فرّ ایران بهتر از جان را

 

هیچ نظری موجود نیست: