دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۰ آذر ۲۹, دوشنبه

فرشته وحی غزل اسماعیل وفا یغمائی از مجموعه عاشقانه های عریان

 

فرشته وحی غزل
اسماعیل وفا یغمائی
از مجموعه عاشقانه های عریان

لب بر لبم گذاروتنم را بده تو جان
با بوسه ای دگر تو تن و جان من ستان
تن چیست گرکه فرش قدمهای تو مباد
بی ارزش است جان نشود گر که ارمغان
من تشنه ی لب توام ای چشمه سار نوش
تا چند و کی عطش زده سرَ مگو نهان
در بین چشمه سار و عطش ایستاده ام
از این بنوشم؟ یا که عطش را نگاهبان
از تشنگی است زمزمه شعرهای من
از قلب من بر آمده تا گوش عاشقان
ترسم که آب چونکه بریزد بر آتشم
ای آتش بهار شوی در دلم خزان
سرد و خموش بود دلم سالها و آه
باز آمدی و در کف توآتش مغان
عریان چو چار عنصر هستی به قلب من
چونان کبوتری تو بپا کردی آشیان
در بغبغوی گرم تو ای آفتاب عشق
از قلب من به روز و به شب شعرها روان
عشق است و بالهای بلندش فراتر از
دیوارهای بر شده تا ژرف آسمان
زین رو ز روی مهر و وفا در دل «وفا»
هرگز مکش تو بال و مرو،تا ابد بمان
اینک من آن رسولم و تو آن فرشته ای
در قلب من به وحی غزل بغبغو کنان
20 دسامبر 2021 میلادی

هیچ نظری موجود نیست: