دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۱ مهر ۲۴, یکشنبه

نامدار ترین شهریار جهان اسماعیل وفا یغمائی

 

نامدار ترین شهریار جهان
اسماعیل وفا یغمائی
چه سود از آنکه پس از من
یا پس از تو
بگویند او نامدارترین شهریار جهان بود
برترین شاعر
و صورتگر
یا آنکه در باغهایش
رودهائی از طلا جاری بود
چه سود ای زیبا
بی لبخند تو
بی بوسه های تو
و بی چشمانت
نگاهم کن تا ببینمت
که چون مرا مینگری


نامدارترین شهریار جهانم
وبرترین شاعر و صورتگر
بی آنکه کسی مرا بیاد نیاورد
نگاهم کن
تا ببینمت
پیش از آنکه سفر کنیم
16 اکتبر 2022


The most famous king in the world

Ismail Wafa YaghmaiWhat is the benefit of that after me

or after you

They say he was the most famous king in the world

The best poet

and painter

Or the one in his gardens

Rivers of gold flowed

What a beautiful benefit

without your smile

without your kisses

and without your eyes

Look at me so I can see you

that when you look at me

The most famous king in the world

Weber's most famous poet and painter

Without anyone remembering me

look at me

to see you

before we travel

October 16, 2022

هیچ نظری موجود نیست: