دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۱ اسفند ۱۹, جمعه

رسیده خون به ریش شیخ ای وای//وفا شاید رضا شاهی بر آید.اسماعیل وفا یغمائی.درزاد روزشهریارکبیروشیخکوب ایرانزمین در بیست و چهارم اسفند. شهریاری که ایران نوین با او اغاز شد . یادش در دل میهن دوستان راستین پایدار باد

 

۱ نظر:

ناشناس گفت...

ایراندوست
آینده از آن مردم ایران است. آینده ای بدون حضور و دخالت مرتجعین و خاینین سرخ و سیاه در سیاست کشور. بنده به عنوان یک ایرانی، با مشروطه سلطنتی و جمهوری هیچ مشکلی ندارم. مشکل ما چپول های (چپی ها)۵۷ و مزاحمین خلق و تجزیه طلب ها و آخونده هستند که در حال حاضر به سمت اکثریت مردم و شاهزاده و انتخابات در فردای کشور سنگ اندازی می کنند