دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۲ اردیبهشت ۱۷, یکشنبه

در شناخت هویت ملی و تاریکی ها و روشنائی های آن.قسمت صد و دوازدهم 112. اسماعیل وفا یغمائی نگاه چپ ایدئولوژیک مذهبی و غیر مذهبی بزرگتریم عامل عدم شناخت تاریخ و جامعه و فرهنگ و هویت ایرانی و عدم شناخت درست دوران پهلوی و نقاط مثبت آن است است میتوان چپ سیاسی بود و در کنار مردم و میهن و فرهنگ و هویت راستین خود ایستاد ومتحد و یکپارچه مبارزه کرد.

 

۲ نظر:

ناشناس گفت...

یکی از خواص نگاه و سازمان ایدئولوژی چپ ساده سازی عامیانه از همه چیز و ممانعت از دیدن پیچیدگی مسائل است. چکونه میتوان انها را نقد کرد؟ نمیخواهند از عوام فریبی که یک راهش هم استفاده از احساسات پاک مذهبی انهاست، دست بدارند. می خواهند عکس مار بکشند و هر کس مار را با سه حرف الفبا نوشت او را خائن و بریده و ازین قبیل می نامند. در تمام گروه های چپ همینطور بوده. شاه خیلی درست از ارتجاع سرخ و سیاه حرف زد و گفت مارکسیست های اسلامی. ما اسلام سیاسی نداریم. سیاست ایدئولوژیک با سوخاری مذهب داریم. بدبخت علی شریعتی هم با تشیع سرخ و امت و امامت و باقی اءیزود ها مارکسیسم استالینیسم به همین راه افتاد. قلم خوبی دارد می توانست نویسنده بماند. خبر چندانی از اسلام نداشت و متخصص این رشته نبود.

ناشناس گفت...

انجمن رجویه نظافتچی می پذیرد. با دستمزد استثنائی اجازه گوش کردن رایگان به نوحه های مداح اعظم تا بی نهایت. در صورت ابراز خستگی در گوش کردن به خطبه های مداح در مدح لیاقت های خودش، شما کارتان مختصرا با کرام الکاتبین خواهد بود و بس.

سینا