دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۲ اردیبهشت ۱۴, پنجشنبه

*آری، خیر ؟ رها اخلاقی

*آری، خیر ؟ رها اخلاقی

پهلوی ستیزی در انقلاب فعلی اشتباهی بزرگ استبرای ملتی که یکبار با نسخه قبلی پهلوی ستیزی، به اعماق چاه فرو رفته ،دیگر نمیتوان همان نسخه را تحمیل و تبلیغ کرد. ترس از انتخاب و اعتماد به افراد جدید را به وضوح می شود در مردم دید، زیرا دیگر نمیخواهند ریسک کنند و میخواهند از گذشته هر فرد با ریز جزئیات با خبر باشند....... بسیار به آینده ایران خوشبین هستیم و امید داریم که با هم و بدون تعصبات و با گفتمان و مطالعه، مسیرهای رو به پیشرفت و موفقیت را خواهیم پیمود.
*آدامه مطلب 

هیچ نظری موجود نیست: