دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۲ اردیبهشت ۲۹, جمعه

ای باد اگر به گلشن اَحباب بگذری... مختار شلالوند

ای باد اگر به گلشن اَحباب بگذری...   مختار شلالوند
غرش هواپیما که داشت آماده پرواز می‌شد مرا به خود آورد، از پنجره بیرون را نگاه می‌کردم، که متوجه شدم مسافرِ کناری ام یکنواخت لبش را تکان می‌دهد، اما صدایی شنیده نمی‌شد، وهم برش داشته و چشمها را بسته بود . شاید دعا می‌خواند، نمی‌دانم. ادامه‌ی مطلب

هیچ نظری موجود نیست: