دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۲ خرداد ۲۷, شنبه

ایران. خیزش زنان حکومت پهلوی حکومت آخوند فقر و سرکوب اعتراض نفرت از آخوند چرخش فرهنگی ایران شناخت عمق اسلام خرافات اسماعیل وفا یغمائی

 

۱ نظر:

ناشناس گفت...

حسب الامر شما این بنده ناچیز هم نگریستم و دریافت من اینست که فقه در همه ادیان* مسیحیت و یهودیت هم مثل اسلام، چون رابطه اش با قدرت سیاسی بوده، حتی وقتی با ان می جنگیده، فاسد شده و چیزی از معنویت برایش نمانده. با اینهمه بنده آزادانه در برابر معنویت سر تعظیم فرود آورده و متاسفم که نام پاک آفریدگار را ردا داران فقه و دستگاه شریعت در همه ادیان، آلوده اند

فرامرز