مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۵ تیر ۱۴, دوشنبه

جشن تیرگان، یادآور حماسه ی آرش کمانگیر عقاب علی احمدی


جشن تیرگان، از جشن های باستانی ایرانیان، در روز سیزدهم تیرماه هر سال برگزار می شده است و آن روزی است که آرش کمانگیر با نهادن جان خود تیری از کمان رها کرد که تا کرانه ی آمودریا پیش رفت و سرزمین ایران را برای ایرانیان نگاه داشت در میان جشن های ایرانی جشنی به نام « تیرگان » جشن تیرگان، یادآور حماسه ی آرش کمانگیر

هیچ نظری موجود نیست: